Polievka svätej Alžbety opäť pomohla núdznym

Košice si 16. novembra pripomenuli sviatok svojej patrónky aj polievkou svätej Alžbety.
Jaroslav Fabian 20.11.2023
Polievka svätej Alžbety opäť pomohla núdznym

Košický arcibiskup Bernard Bober podporil osobnou účasťou charitatívne podujatie Polievka svätej Alžbety. Snímka: Jaroslav Fabian

Polievka svätej Alžbety odštartovala podujatie s názvom 72 hodín pre Alžbetu, ktoré zorganizovala farnosť pri Dóme sv. Alžbety.

Košický arcibiskup Bernard Bober a kňazi dómskej farnosti najprv požehnali šošovicovú polievku, ktorá symbolizuje jedlo chudobných.

Za dobrovoľný príspevok sa podávala na rohu ulíc Hlavná a Alžbetina.

Šéfkuchári zo združenia Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc pripravili 1400 porcií.

Výťažok si rozdelia dve košické organizácie: Centrum pre deti a rodiny v Košickej Novej Vsi a Útulok – Dom sv. Lazára v Košiciach.

Arcibiskup Bober vnímal túto akciu ako možnosť podporiť správnu vec:

„Pomáhať chudobným je stále potrebné, ale v predvečer sviatku svätej Alžbety sa to patrí.

Chudobní a ľudia v núdzi boli v každom čase a Cirkev im nikdy neodopierala svoju pomoc.

Preto aj takýmto symbolickým gestom – podávaním polievky - podporujeme túto myšlienku a pridávame sa k svätej Alžbete.

Chceme nielen obdivovať jej príklad, ale ho aj nasledovať.“

Pri príležitosti Svetového dňa chudobných, ktorý sme si pripomenuli 19. novembra, predseda KBS Bernard Bober vyzval veriacich otvoriť si srdcia pre núdznych.

„Neha a súcit nech vedú naše kroky a usmerňujú naše skutky voči tým, čo trpia núdzu v akejkoľvek podobe.

Otvorme svoje srdcia a oči pre potreby blížnych odkázaných na pomoc, lebo cez nich sa nám dáva spoznať trpiaci Kristus, ktorý túži byť prijatý a milovaný.

Oni nás obdarúvajú tým, že nás liečia zo sebalásky a pohodlnosti.“

Arcibiskup Bober zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne angažujú v pomoci chudobným.

„Ďakujem za ich čas, sily, prostriedky, no najmä lásku, ktorou dvíhajú dôstojnosť našich priateľov.“

Jaroslav Fabian