Posvätili kostol v Obišovciach

Po rekonštrukcii bol konsekrovaný pútnický chrám v Obišovciach, ktorý je od roku 2011 vyhlásený za diecéznu svätyňu Košickej arcidiecézy.
Jaroslav Fabian 15.06.2021
Posvätili kostol v Obišovciach

Kostol a oltár posvätil košický arcibiskup Bernard Bober. Snímka: Jaroslav Fabian

Diecézna svätyňa v Obišovciach prešla v posledných rokoch veľkými zmenami. Od februára 2020 prebiehala v Kostole Panny Márie Ružencovej a priľahlom pútnickom areáli rozsiahla rekonštrukcia. V nedeľu 13. júna sa na tomto mieste slávila svätá omša spojená s posvätením kostola.

Slávnosti predsedal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Vďaka obetavosti farníkov a príspevkom veriacich z celej arcidiecézy sa dokončila rekonštrukcia chrámu.

Tento fakt počas slávnosti vyzdvihol aj farár Michal Harakaľ: „Na tomto kostole ostali stopy po práci mnohých ľudí. Nielen pracovníkov firiem, ktoré sa podieľali na rekonštrukcii, ale aj všetkých tých, ktorí nezištne slúžia tomuto neveľkému spoločenstvu veriacich i prichádzajúcim pútnikom. Obnovený Boží stánok bude útočiskom človeka – pútnika, unaveného, ale túžiaceho po láske nebeského Otca.

Hoci je pred nami ešte veľa roboty, ako je rekonštrukcia vonkajšieho oltára či úprava exteriéru pútnického areálu, to podstatné sa deje práve tu a teraz. Keď sme svedkami posvätenia oltára a kostola.“

Boh býva tam, kde ho človek pustí, uviedol vo svojom príhovore arcibiskup Bernard Bober. Pripomenul skutočnosť, že obišovský kostol je miestom stretávania sa s Bohom už celé stáročia.

„Prvý kostol tu bol postavený už koncom stredoveku. Druhý kostol stál na tomto mieste ako pútnický už v roku 1662. A navyše od roku 1774 sa tu uchováva milostivý obraz Panny Márie, ktorý je kópiou Trnavskej Madony. My ju vzývame ako našu Pannu Máriu Obišovskú, Pannu Máriu Ružencovú. Púte k Matke Božej tu stále naberali na sile a intenzite a ten terajší, v poradí tretí kostol bol postavený na tomto mieste v roku 1865.

Dnes je celý tento priestor pripravený na konsekráciu. Pripravili ste pevný oltár, obetný stôl, na ktorom sa bude konať najsvätejšia obeta Ježiša Krista. Kristus je teda základ, príčina i cieľ tejto stavby.“