Potrebné je pracovať aj na duchu

„Každý súdny človek musí uznať, že Cirkev zohráva zásadnú rolu v živote spoločnosti,“ zdôraznil arcibiskup Bernard Bober na národnej púti v Nitre.
Ján Lauko 12.07.2022
Potrebné je pracovať aj na duchu

V Nitre si 5. júla pripomenuli misiu slovanských vierozvestov. Hlavným celebrantom svätej omše bol arcibiskup Bernard Bober. Snímka: Marek Mucha

V meste pod Zoborom si 5. júla veriaci pripomenuli odkaz sv. Cyrila a Metoda. Hlavným celebrantom svätej omše na Svätoplukovom námestí bol košický arcibiskup Bernard Bober. Pútnikom sa prihovoril aj v homílii.

„Keď sa hovorí o misii ohlasovania, v prvej línii sa objavujú učeníci, tak za čias Ježiša, ako aj v ére Cyrila a Metoda. Aj oni si vychovali svojich žiakov – kňazov, ktorí sa po vyhnaní z Veľkej Moravy dostali do celého okolitého slovanského sveta, kde našli priaznivé podmienky a otvorené srdce vtedajších panovníkov a vládcov,“ podčiarkol arcibiskup.

Ďalej upozornil, že „dnešný svet a súčasná svetská moc hlavne tu v Európe zrejme už nestoja o takéto služby. Neraz sa dívajú na prácu kňazov s opovrhovaním a iróniou“.

Dodal, že v dobe, keď sa vyzdvihuje skôr finančníctvo a technické zameranie, sa zdá, akoby sme zabúdali, že je potrebné pracovať aj na duchu. Pandémia a vojna na Ukrajine však podľa neho otvorili mnohým oči v tom, že v Cirkvi je veľa ochotných a dobrých kňazov a veriacich laikov.

„Neboja sa obetovať nielen svoje zdravie, ale i život v službe tým, ktorí sú chorí alebo trpia a potrebujú akúkoľvek fyzickú i duchovnú pomoc. Každý súdny človek musí uznať, že Cirkev zohráva zásadnú rolu v živote spoločnosti.“

Rodičov arcibiskup Bober povzbudil, aby svojim deťom nezabúdali dávať duchovnú stravu. Toto si uvedomovali aj sv. Cyril a Metod.

„Preto svojich žiakov vyškolili tak, aby sa ich viera nezakladala len na vonkajších prejavoch, na písme, ale aby mali živý vzťah s Ježišom, aby sa v praxi ukázali ako ľudia pevnej viery, ktorú nestratia ani v najťažšom prenasledovaní.“