Potrebujeme zo seba vyjsť a hľadať kráľa v druhých ľuďoch

Mladí Košickej arcidiecézy zavítali 25. novembra do Bardejova. Košický pomocný biskup Marek Forgáč počas svätej omše pripomenul nesmierny význam Krista Kráľa.

Martin Ďurčo 27.11.2023
Potrebujeme zo seba vyjsť a hľadať kráľa v druhých ľuďoch

Na stretnutie do Bardejova prišlo približne devästo mladých z Košickej arcidiecézy. Snímka: Martin Ďurčo

Každý rok sa mladí po celom svete spájajú, aby zhromaždení so svojím biskupom oslávili Svetový deň mladých.

Košická arcidiecéza pripravila tohtoročné stretnutie v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre mládež, farnosťou sv. Egídia v Bardejove a miestnymi saleziánmi v Bardejove.

Začiatok podujatia patril sláveniu svätej omše v Bazilike sv. Egídia.

 

Účastníkom podujatia sa prihovoril v homílii biskup Marek Forgáč.

 

Hlavým celebrantom i kazateľom bol košický pomocný biskup Marek Forgáč.

V homílii zdôraznil význam slávnosti Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme.

„Táto generácia mladých to má skutočne ťažké.

Toľko rôznych nástrah z každej strany, ktoré na mladých číhajú, tu naozaj nikdy nebolo.

Mladí majú svoje starosti, problémy, úzkosti, zranenia.

Chcel by som ich uistiť, že Boh je s nimi v týchto bojoch.

Kristus je starostlivý kráľ a stará sa o každého.

Život sa však nemá točiť len okolo nás a našich starostí, ale je dobré, keď sa točí aj okolo tých druhých.

Potrebujeme zo seba vyjsť a hľadať kráľa v druhých ľuďoch, aj keď máme svoje trápenia.

Pretože, ak ho nenájdeme tu na tomto svete v druhých ľuďoch, ťažko ho spoznáme vo večnosti,“ zdôraznil biskup Forgáč.

V závere svätej omše dostalo jedenásť účastníkov ADAŠ - Školy slúžiaceho srdca certifikát o absolvovaní Arcidiecéznej dobrovoľníckej a animátorskej školy.

Stretnutie mládeže pokračovalo obedom na Cirkevnej spojenej škole, workshopmi v centre mesta a v Mestskej športovej hale Mier.

Podľa organizátora stretnutia, moderátora ACM Jána Kulana záujem bol naozaj veľký.

Zaregistrovaných bolo okolo 760 účastníkov a s domácimi dobrovoľníkmi počet účastníkov dosiahol takmer 900.

„Snažili sme sa organizovať toto podujatie tak, aby sme tu mali všetko. Evanjelizačnú, kultúrnu i hudobnú čas. Ale vždy je to hlavne stretnutie s Kristom pri svätej omši a s otcom biskupom. Nezabúdame ani na to ľudské, čo je občerstvenie a celkovo pocit prijatia, ktorý nám dávajú ľudia z tunajšej farnosti a mesta, kde sa toto stretnutie koná,“ uviedol Ján Kulan.

V Mestskej športovej hale Mier nechýbala ani dobrá hudba v podaní kapiel Slnovrat a Križiaci či program mladých z rómskej komunity v Jarovniciach.

Ako zhodnotil hostiteľ podujatia bardejovský dekan farár Marek Kreheľ, účastníci odchádzali zo stretnutia povzbudení.

Pripraviť takéto podujatie bola pozitívna skúsenosť aj pre farnosť, kde sa stretnutie konalo.

„Myslím, že sa to naozaj oplatí. Už sa teším na odozvy po podujatí. Neraz to totiž býva tak, že vytvárate program a máte očakávania: toto bude perfektné, toto pritiahne, toto možno bude skôr na vyplnenie času. Skúsenosť je taká, že všetko vedie Boží Duch. A to je fascinujúce dobrodružstvo. My to pripravíme, ale Boh to celé vedie,“ dodal Marek Kreheľ.

Martin Durčo