Požehnali adventné vence

Prvou adventnou nedeľou sa 29. novembra začalo takmer štvortýždňové prípravné obdobie na slávnosť Narodenia Pána. Kňazi na bohoslužbách vyzývali, aby sme tento čas využili zmysluplne a pripravili si najmä naše srdcia.
TK KBS 01.12.2020
Požehnali adventné vence

V nedeľu 29. novembra sme zapálili prvú adventnú sviecu. Snímka: Erika Litváková

Pri svätých omšiach sa preto požehnávali adventné vence, na ktorých sme zapálili prvú sviecu. Urobili tak napríklad i vo Vyšných Ružbachoch, kde spoločný veniec každoročne pripravujú členky a členovia klubu miestnej Základnej organizácie Jednoty dôchodcov.

Tento rok ho umiestnili k misijnému krížu pred farským Kostolom Obetovania Pána. Tam ho po svätej omši požehnal farár farnosti Ján Stašák. 

V ružinovskom Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave adventné vence na svätej omši požehnal kaplán vo farnosti Bratislava-Prievoz Dominik Pavol, CM (na snímke).