Požehnali novú cirkevnú školu

Na Žitnom ostrove požehnali prvú katolícku základnú školu. V obci Hviezdoslavov v okrese Dunajská Streda ju vybudovala Bratislavská arcidiecéza. Prví školáci do nej nastúpia už od septembra.
Ján Lauko 03.08.2021
Požehnali novú cirkevnú školu

Nová škola zaujala aj jej budúcich žiakov. Snímka: Ján Lauko

V prvý augustový deň sa v obci Hviezdoslavov neďaleko Šamorína konala veľká slávnosť. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský tam požehnal novú Cirkevnú základnú školu sv. Martina z Tours.

Pre potreby miestnych školákov, ktorí museli doteraz chodiť do škôl v susedných obciach, sa ju v rýchlo rozrastajúcej obci podujala vybudovať Bratislavská arcidiecéza. Ide o prvú katolícku základnú školu na Žitnom ostrove. Postaviť sa ju podarilo v priebehu dvanástich mesiacov, pričom základný kameň bol požehnaný takmer presne pred rokom 2. augusta.

Napriek tomu, že školopovinní si v tomto čase užívajú letné prázdniny, mnohí z nich zavítali s rodičmi do novej školy, aby pri slávnostnej svätej omši poďakovali za vzácny dar. Spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským slávil Eucharistiu dekan Robert Masicza, ktorý má vyše štvortisícový Hviezdoslavov na starosti ako filiálku patriacu pod farnosť Štvrtok na Ostrove.

„Celú stavbu sme zverili Pánu Bohu a prosili o požehnanie. Stavbu sme dnes dokončili a odovzdávame ju do užívania. Najbližší spolupracovníci mi dajú za pravdu, že to nebola ľahká cesta. Od riešenia problémov, odstraňovania prekážok po nekonečný boj s úradmi. Vo všetkom sme však cítili Pánovu blízkosť a dnes sme toto úsilie úspešne zavŕšili,“ uviedol Robert Masicza.

V homílii sa prítomným prihovoril bratislavský arcibiskup. Zdôraznil, že škola je prostredie, ktoré má v dieťati vytvoriť kultúru. „Má mu dať vedomosti a schopnosti, aby sa vedelo pohybovať v živote. Aby keď dospeje, vedelo si zabezpečiť svoje jestvovanie.

No cirkevná škola má byť tiež miestom, kde v nejakom bode aj ten malý človek spozná a otvorí sa v ňom citlivosť na to, že zabezpečenie pozemského života nenaplní človeka úplne. Sú niektoré veci v živote, ktoré si nekúpite za peniaze.

Napríklad pokoj v duši, zmysel života, odpustenie, opravdivú lásku, hlboké poznanie pravdy a zmyslu života. Ježiš Kristus nám hovorí: zháňajte sa za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život. A k tomu má viesť aj cirkevná škola – urobiť človeka najskôr zdatným, aby sa vedel hýbať v pozemskom živote, a potom v ňom rozvíjať túžbu po tom, čo ho presahuje.“

Nová cirkevná škola otvorí v septembri svoje brány žiakom tried v prvom a druhom ročníku. Okrem základného vzdelania bude podporovať oblasť duchovného rozvoja, rozšíri výučbu jazykov už od prvého ročníka a bude viesť odbornú informatickú výchovu.

Fotogalériu nájdete TU.