Požehnali obnovený kostol v Lopúchove

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober požehnal 7. októbra obnovený kostol v obci Lopúchov, patriacej do farnosti Raslavice. 
Jaroslav Fabian 13.10.2020
Požehnali obnovený kostol v Lopúchove

Snímka: Jaroslav Fabian

Kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej, ktorej sviatok Cirkev slávila práve v deň požehnania chrámu. Farár Ivo Jakubík pripomenul, že na celom kostole sa podarilo vymeniť okná, pričom v hlavnej lodi sú vitrážové. V jednom z nich je zobrazený svätý Dominik Guzman a v druhom svätá Katarína Sienská.

Zo získaných peňazí obnovili aj fasádu celého kostola a plánovaná je aj nová krížová cesta.

V záverečnom pozdrave miestny farár povzbudil veriacich slovami pápeža Františka, aby brali do ruky ruženec a obzvlášť v tomto období pandémie počúvali Pannu Máriu, čo nám zjavuje, a spolu s ňou mysleli pri modlitbe nielen na seba, ale aj na svojich blízkych.

Košický arcibiskup Bernard Bober vyzval prítomných na vytrvalú modlitbu posvätného ruženca, pretože ak viera v ľuďoch chradne, je to záležitosť nielen pokušenia prispôsobiť sa tomuto svetu, ale aj to, že ľudia sa málo modlia. Zároveň pochválil miestnu komunitu veriacich za jej záujem obnoviť chrám.

„Je potrebné vedieť pracovať aj posväcovať svoju prácu modlitbou. A tiež je okrem modlitby potrebné pracovať a naše výsledky budú nielen na náš osoh, ale aj na Božiu oslavu. Je dobré, že sa ľudia vedia pre kostol obetovať a je to povzbudenie i pre mňa, že stojíme o svoje kostoly a že stojíme o svoju vieru,“ uviedol arcibiskup Bernard Bober.