Požehnali relikviu sv. Alžbety

Košický arcibiskup Bernard Bober požehnal 15. januára v Hermanovciach relikviu sv. Alžbety. Nachádza sa pri hlavnom oltári kostola z roku 1766, ktorého je patrónkou. Svätá Alžbeta je známa veľkou láskou k chudobným, sama žila jednoduchým životom a zomrela v povesti svätosti mladá, ako 24-ročná. Pápež Gregor IX. ju vyhlásil za svätú.

Jaroslav Fabian 16.01.2023
Požehnali relikviu sv. Alžbety

Košický arcibiskup Bernard Bober incenzuje relikviu sv. Alžbety. Snímka: Jaroslav Fabian

„Relikviu prvého stupňa z roku 1784 sa nám podarilo získať z Talianska.

Uložená je v striebornom medailóne, ktorý je vložený do pozlátenej schránky.

Doposiaľ nebola pred verejnosť trvale vyložená a vo mne vždy driemala túžba, aby sme v našom kostole vytvorili miesto, kde bude táto vzácnosť na očiach veriacich a bude s nami neustále,“ pripomenul hermanovský farár Marek Rojak.

Hlavný celebrant arcibiskup Bernard Bober v príhovore vyzdvihol príklad sv. Alžbety, ktorej služba sa opierala o Božiu lásku.

„Ježiš Kristus viditeľne pôsobil v jej živote. Láska k Bohu a láska k ľuďom sa v nej spájali a boli neoddeliteľné.

Alžbeta bola mladá a krásna - ako vnútri, tak aj navonok, bola vysokopostavená šľachtičná, ktorá sa dokázala hlboko skloniť k všetkým biednym, aby im preukazovala lásku na najvyššej úrovni.

Spolu s manželom a neskôr ako zakladala a budovala nemocnice a sirotince.

Vždy všetko robila pre Ježiša.

Pracovala na jeho chválu a jediným jej cieľom bolo zjednotenie všetkých ľudí s milosrdným Bohom tu i vo večnosti.

Veľmi dobre poznala spoločenské príčiny chudoby, a preto konkrétne bojovala proti nespravodlivým praktikám vtedajšej doby.

Alžbeta mala veľkú odvahu zrieknuť sa svojho postavenia, obetovala moc i slávu a slobodu svojho šľachtického stavu, zriekla sa svojho príjmu i majetku, len aby mohla slúžiť ako chudobná pre chudobných.

Dnešnej Európe by Alžbeta jasne odkázala, že akýkoľvek sociálny projekt je neudržateľný na dlhšiu dobu, pokiaľ nevychádza z prameňa lásky k Bohu.

Akákoľvek angažovanosť pre sociálne znevýhodnených, trpiacich a chorých sa bez lásky ku Kristovi rýchlo vyčerpá.

Len ak je naša služba opretá o Božiu lásku, vtedy sme vytrvalí.

Podľa príkladu Alžbetinej služby práve cez silu modlitby môžeme aj my byť obetavejší a presvedčivejší v našich skutkoch,“ dodal v príhovore arcibiskup Bernard Bober.