Pozývajú modliť sa desiatok za zneužívané deti

Na Slovensku vznikla iniciatíva modlitby posvätného ruženca za zneužívané deti.
Ján Lauko 12.10.2018
Pozývajú modliť sa desiatok za zneužívané deti

Ilustračná snímka: ingimage.com

Iniciatíva pozýva pomodliť sa denne aspoň jeden desiatok za deti trpiace zneužitím. „Začala som od seba, neskôr som oslovila jednu pani, či sa ku mne pridá. A boli sme dve. Momentálne sa za zneužité deti v rámci iniciatívy modlí vyše sto ľudí v 34 slovenských mestách,“ približuje iniciátorka modlitbovej aktivity Katarína Čibová.

Ako ďalej dodala, do modlitieb sa doteraz zapojili desiatky učiteliek a učiteľov, kňazi, rehoľné sestry, ale i mladé rodiny s deťmi. „Ako rodina sa každý večer modlia ruženec a jeden desiatok obetujú za zneužívané deti.

Pripojili sa aj tri deti, ktoré sa modlia spolu s mamou a babkou,“ spomína Katarína Čibová, že na svojich rovesníkov myslia aj tí najmenší. Tiež pripomína, že táto forma pomoci oslovila aj niektoré riaditeľky cirkevných škôl, ktoré ju rozšírili medzi učiteľov.

„Sme zjednotení týmto úmyslom. Nie je nám ľahostajné, ako bolestne tieto deti trpia. Túžime im pomôcť. Tieto ubolené deti potrebujú našu duchovnú pomoc,“ poznamenáva iniciátorka modlitbovej aktivity.

Vysvetľuje, že spoločná, každodenná záväzná modlitba posvätného ruženca – celého, alebo aspoň jedného desiatku – má podľa nich obrovskú silu a robí divy. „Dúfame, že zneužívania detí sa zastavia. Veríme tiež, že sa budú mať lepšie a že sa ich cesta presvieti svetlom a radosťou zo života.“

Pripomína, že modlitbová iniciatíva nie je časovo ohraničená. Nie je ani určený desiatok, ktorý má byť na tento úmysel obetovaný. „Je ľubovoľný, viacerí si však vybrali desiatok bolestného ruženca, keďže ide o tak ubolené deti,“ dodáva Katarína Čibová.