Pozývame vás na prechádzku po rubrikách Katolíckych novín

Na otázku, ako sa robia Katolícke noviny, je množstvo odpovedí. Často je to tematicky zaujímavé a ľudsky obohacujúce, ale i dobrodružné – keď čakáme na autorizáciu alebo na aktuálnu fotografiu; vždy je to však časovo limitované pondelkovou uzávierkou, keď posielame podklady do tlačiarne. Rotačka totiž nepočká. V čase, keď sa tlačia aktuálne Katolícke noviny, v redakcii už žijeme ďalšími číslami KN. Dokonca sú témy, ktoré riešime niekoľko týždňov či mesiacov dopredu. Poďme sa spolu pozrieť za dvere jednotlivých rubrík.
Zuzana Artimová 07.11.2019
Pozývame vás na prechádzku po rubrikách Katolíckych novín

Ilustračná snímka: KN/Erika Litváková

Titulná strana alebo obálka – každý týždeň sa snažíme, aby to bola výkladná skriňa Katolíckych novín; aby sme tam mali čo najaktuálnejšiu ústrednú fotografiu, prostredníctvom ktorej vám sprostredkujeme z nášho pohľadu najdôležitejšiu, najzaujímavejšiu či najväčšiu udalosť uplynulého týždňa. Na titulnej strane sú tiež súradnice k liturgickým čítaniam na nadchádzajúcu nedeľu a avíza na dva nosné články vnútri novín.

Spravodajstvo Z domova – mapuje dôležité udalosti v živote Katolíckej cirkvi na Slovensku. Pravdaže, keď je to potrebné, na týchto stranách informujeme o významných udalostiach zo života Cirkvi vo svete, ako sú napríklad apoštolské cesty Svätého Otca. Na stranách 2 a 3 má tradičný priestor editoriál, pod ktorým sú podpísaní redaktori KN, i aktuálny komentár. V lete nájdete na 3. strane otázky a kupóny k čitateľskej súťaži; od novembra je to zasa priestor pre informácie o predplatiteľskej súťaži.

Štvrtá strana – prešla počas uplynulých rokov rôznymi zmenami, vystriedalo sa tu niekoľko rubrík; v súčasnosti je zameraná na aktuálnu tému, ktorá súvisí s dianím v Cirkvi, v spoločnosti alebo súvisí s Katolíckymi novinami, ako je aktuálny seriál článkov pri príležitosti 170. výročia vzniku KN.

Spravodajstvo Zo sveta – alebo čo sa deje v Katolíckej cirkvi za hranicami Slovenska. Tu vám sprostredkúvame informácie tesne spoza našich hraníc, takpovediac od susedov, ale i z ďalekých krajín. 

Vatikán – na tejto strane uverejňujeme počas celého roka najmä pápežove príhovory počas generálnej audiencie; príhovory pred nedeľnou poludňajšou modlitbou Anjel Pána alebo citáty z homílií Svätého Otca.

Duchovná obnova – na tomto mieste si položme rečnícku otázku: Čím by boli Katolícke noviny bez duchovnej obnovy? Drvivá väčšina čitateľov totiž na túto rubriku nedá dopustiť. Preto si na duchovnej obnove vždy dávame extra záležať. Myšlienkovo bohatá úvaha s duchovným posolstvom sa dlhé roky teší obrovskej čitateľskej priazni. Autormi článkov do duchovnej obnovy sú slovenskí biskupi, kňazi, rehoľníci i rehoľníčky, ktorým touto cestou ĎAKUJEME. 

Téma, rozhovor, reportáž; a tiež téma týždňa, rozhovor týždňa, reportáž týždňa – na stranách 10 až 13 a 16 – 17 dostávajú priestor publicistické materiály od našich redaktorov aj externých prispievateľov. Snažíme sa, aby vás témy a reportáže, ktorým sa venujeme, textovo i fotograficky zaujali, ale aj aby boli obsahovo hodnotné; a takisto sa vám v rozhovoroch usilujeme predstaviť zaujímavých ľudí a ich pohľad na život, svet, vieru.

Listáreň – je obľúbená kontaktná rubrika. Ponúka priestor iba pre vás a vaše aktivity vo farnostiach a spoločenstvách. Píšete nám o púťach, posviackach, odpustových slávnostiach a mnohých ďalších pekných udalostiach. Na vaše otázky, ktoré často súvisia s Cirkvou, vierou či so vzťahmi, odpovedá v rubrike Listáreň vždy odborník. Okrem toho môžete v Listárni vďaka tomu, že nám pošlete krásnu fotografiu, vyhrať zaujímavé ceny.  

MladýmTroška do rožka je úvodník od mladých pre mladých. Na tejto dvojstrane informujeme o školstve, o úspechoch slovenských študentov, ale venujeme sa tu aj veciam, ktorými mladí ľudia – samozrejme, že aj dospelí veriaci – žijú. A to sú vzťahy – ktoré v živote riešime azda najčastejšie; ďalej ekológia, móda, hudba, ale i naše kresťanské idoly – teda svätci, ktorí nás inšpirujú.

Kultúra – ak si nalistujete v Katolíckych novinách túto dvojstranu a začítate sa, určite neobanujete. Nájdete tu kvalitné recenzie na knižné tituly, divadelné predstavenia i filmy. A tiež články o výstavách či koncertoch a množstvo ďalších zaujímavostí vrátane spomienok na veľké mená zo sféry umenia.

Deťom – Dobromilka a Svetlúšik, ktorých vytvorila redaktorka Martina Jokelová-Ťuchová a renomovaná výtvarníčka Ľuba Suchalová, sprevádzajú našich najmladších čitateľov od KN 4/2005 (písal sa vtedy 23. január 2005). Strana je tvorená s úmyslom, aby spájala celú rodinu; ale aj aby viedla deti k samostatnosti a zodpovednosti. No najmä k tomu, aby v nich posilňovala vieru v Ježiša Krista. O súťažiach, ktoré sú určené pre deti, píšeme na inej dvojstrane tejto prílohy.

Relax – krížovky od výmyslu sveta, osemsmerovky, sudoku, recepty či kvízy – na to všetko ste si už zvykli počas ostatných rokov. Aj s touto rubrikou súvisí súťaž o zaujímavé a hodnotné ceny.

Literárny dúšok – pri čítaní úryvku z kvalitnej literatúry strávite iba niekoľko minút, kým ho prečítate od začiatku do konca. Ale tých pár minút vás môže ovplyvniť na celý deň. Pobaví vás, rozosmeje alebo privedie k vážnej sebareflexii. No sú aj také literárne dúšky, ktoré vo vás budú doznievať i niekoľko rokov, lebo vás zasiahnu až do podstaty vášho myslenia a do hĺbky vášho srdca. 

Programy – táto strana patrí medzi takzvané servisné rubriky. Nájdete tu výber z rozhlasových a televíznych programov, ktoré stojí za to si vypočuť a pozrieť. Samozrejme, Hercule Poirot nemôže chýbať!

Inzercia – že o tejto rubrike sa nedá nič napísať, lebo slovo inzercia je vyčerpávajúce? Určite nie! Naše kolegyne z inzertného oddelenia by o tom mohli napísať niekoľkozväzkové spisy. Ale teraz vážne – inzercia je totiž vážna záležitosť. Blahoželania, spomienky, kúpa, predaj, rozličné, oznamy i zoznámenia a mnohé iné veci, ako je knižné okienko, majú priestor práve tu. O tom, že naša inzercia ľudí zbližuje, zoznamuje a že tu niektorí po mnohých desaťročiach objavia na fotke známeho človeka, sme sa už z vašej spätnej väzby neraz presvedčili. 

Misie – niektorí žartujú, že je to športová strana Katolíckych novín, keďže ide o poslednú stranu, ktorá je v iných printových médiách tradične vyhradená pre šport. V našich Misiách však ide o niečo úplne iné – o silné ľudské príbehy zo všetkých svetových strán, kde pôsobia slovenskí misionári. Predstavujeme tu však aj misionárov z iných krajín, ktorí svojím životom a prácou šíria vieru a najmä príklad lásky k blížnemu.

Liturgická príloha Deň Pána – ako samostatná vkladaná príloha jestvuje od Adventu 2013. A teší sa veľkej popularite. Môžete si ju totiž z novín vybrať a orientovať sa v súradniciach liturgických čítaní počas nedele i celého týždňa. Pevnou súčasťou prílohy je homília – príhovor, ktorý súvisí s evanjeliovým úryvkom a ďalšími čítaniami aktuálnej nedele. Príhovor pre vás píšu kňazi, ktorých vám na konci liturgického roka predstavujeme aj v rozhovore.