Pražskí bohoslovci putujú so svojimi biskupmi po Slovensku

Na Slovensku je v týchto dňoch na návšteve skupina pražských biskupov a seminaristov. Prišli k nám v rámci každoročného poznávacieho výletu do zahraničia.
Ján Lauko 05.09.2019
Pražskí bohoslovci putujú so svojimi biskupmi po Slovensku

Pražských biskupov a bohoslovcov prijal aj nitriansky biskup Viliam Judák. / Snímka: Nitrianske biskupstvo


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka berie každý rok svojich bohoslovcov na týždenný výlet za hranice Česka. Seminaristi majú týmto spôsobom získať širší pohľad na Cirkev mimo svojej domoviny a tiež je to príležitosť na zblíženie biskupov so svojimi budúcimi kňazmi. Okrem kardinála Duku bohoslovcov sprevádzali pražskí pomocní biskupi Václav Malý a Zdenek Wasserbauer.

V rámci návštevy Slovenska 3. septembra zavítali do Nitry, kde ich prijal nitriansky biskup Viliam Judák. Bohoslovci s biskupmi si prezreli Kňazský seminár sv. Gorazda, biskupský palác a Katedrálu sv. Emeráma.

Na druhý deň odcestovali do Trnavy, kde sa s českou výpravou stretol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Spoločne slávili svätú omšu v kaplnke milostivého obrazu Panny Márie Trnavskej v Bazilike sv. Mikuláša. Liturgii na prosbu kardinála Duku predsedal trnavský arcibiskup.

Na spoločnom stretnutí vydali tiež vyhlásenie k téme ochrany nenarodeného života. „S bolesťou konštatujeme, že v našich krajinách sú na okraji spoločnosti ľudia, ktorí sú bezbranní, chorí, starí. Zápasíme s demografickou krízou, ale v posledných desaťročiach zomreli státisíce detí pri umelom potrate. Dnes si uvedomujeme, ako nám chýbajú. Toto prázdno v srdci treba vyplniť pokáním a snahou o nápravu.“

Ako ďalej píšu vo vyhlásení, „vítame všetky verejné iniciatívy, ktoré smerujú k senzibilizácii spoločnosti na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, vrátane pochodov za život a návrhov legislatívnych zmien, i prácu mimovládnych a cirkevných organizácií pre matky v núdzi.Nech sa ochrana života od počatia po prirodzenú smrť a úcta k ľudskej dôstojnosti stanú v našich krajinách spoločenskou prioritou a prejavom našej ľudskosti“.

Pražskí bohoslovci so svojimi biskupmi navštívili tiež Bratislavu, kde ich prijal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V rámci putovania po Slovensku mali v pláne i návštevu šaštínskej baziliky.