Pred 30 rokmi slávili prvú svätú omšu v posunkovom jazyku

Spoločenstvo nepočujúcich katolíkov na Slovensku si 13. januára pripomenulo 30 rokov od toho, ako mohli začať naplno prežívať svoju vieru, keď im bola slúžená prvá svätá omša v posunkovom jazyku.
Katolícke noviny 21.01.2020
Pred 30 rokmi slávili prvú svätú omšu v posunkovom jazyku

Pastoráciu nepočujúcich v bratislavskom františkánskom kostole má v súčasnosti na starosti Silvester Michal Poliak. / Snímka: Terézia Grešnerová


Nepočujúci túto veľkú udalosť v ich duchovnom živote oslávili 12. januára slávnostnou svätou omšou vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Na slávnosti sa zišlo vyše 80 nepočujúcich z celého Slovenska, ktorí sa prišli spoločne poďakovať Bohu za milosť, že môžu naplno prežívať svoju prítomnosť v spoločenstve Kristovej Cirkvi.

Slávnostnú svätú omšu celebroval Silvester Michal Poliak OFM. Spolu s ním ju slávilo ďalších šesť kňazov, ktorí sa nepočujúcim venujú v súčasnosti, respektíve sa o ich pastoráciu starali v začiatkoch svätých omší v posunkovom jazyku (Bernardín Šmid OFM, Cyril Brázda OFM, František Bartoš, Róbert Colotka, Ľuboslav Farkaš, Félix Mária Žiška OFM).

Po svätej omši nasledoval spoločný program v priestoroch františkánskeho kláštora. V rámci neho boli odmenení kňazi a viacero nepočujúcich i počujúcich laikov, ktorí sa veľmi horlivým spôsobom venovali a venujú pastorácii nepočujúcich na Slovensku.

„Aj takýmto spôsobom by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o rozvoj viery nepočujúcich na Slovensku, ako aj o slávnostný priebeh osláv tohto krásneho okrúhleho výročia. Nech im dobrotivý Pán daruje množstvo milostí a požehnania, a nakoniec večný život v jeho spoločenstve,“ uviedol Silvester Michal Poliak.

Prvá svätá omša v posunkovom jazyku sa pre nepočujúcich uskutočnila dňa 13. januára 1990 v Kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Hlavným celebrantom bol Bernardín Šmid OFM, pričom svätú omšu do posunkového jazyka tlmočila Beáta Herová a Johanna Džadoňová.