Pred 70 rokmi likvidovali kláštory

Pripomenuli sme si smutné výročie, keď pred 70 rokmi v noci z 13. na 14. apríla komunistický režim násilne vyviezol rehoľníkov z kláštorov. Konfederácia politických väzňov Slovenska pri tejto príležitosti rozposlala pamätné listy žijúcim rehoľníkom, ktorí zažili akciu K - kláštory.
Ján Lauko 17.04.2020
Pred 70 rokmi likvidovali kláštory

Viliama Františka Vaľu (vľavo) z Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman pred 70 rokmi vyviezli z kláštora tešiteľov v Bratislave. Pri príležitosti tohto výročia dostal od Konfederácie politických väzňov Slovenska pamätný list. Páter Viliam Vaľa ho prijal z rúk generálneho predstaveného Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman Michala Krysztofowicza. / Snímka: archív Kongregácie bratov tešiteľov


Komunistický režim 13. apríla 1950 naplno preukázal svoje úsilie zlikvidovať či obmedziť rehoľný život vo vtedajšom Československu. Represívne zložky štátu v rámci akcie K prepadli mužské kláštory na Slovensku i v Česku a rehoľníkov odviezli do sústreďovacích, kárnych a preškoľovacích táborov.

V slovenskej časti republiky bolo zlikvidovaných 76 kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo asi 1 200 rehoľníkov. V závere leta, od 29. augusta bola spustená i akcia R, ktorá mala za cieľ zlikvidovať ženské kláštory a rehoľné sestry.
 

Svedectvo, ktoré nemožno zamlčať

Priamym účastníkom týchto udalostí bol aj neskorší nitriansky biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec. Práve on je pôvodcom pomenovania tejto akcie priliehavým názvom barbarská noc. V deň jej 70. výročia sa k téme vyjadril kardinálov nástupca na nitrianskom biskupskom stolci Viliam Judák.

„Aj keď sa kde-tu ozývajú hlasy, že sa netreba obzerať do minulosti, najmä tej nedávnej – do čias komunistickej diktatúry, predsa sú výročia, ktoré nemožno obísť. Sú totiž viac ako výrečné a majú nás čím osloviť. Aj smutné výročie násilného zrušenia rehoľných komunít v roku 1950 nám svedčí nielen o veľkosti ľudskej zloby, ale aj o Božej láske a moci,“ uviedol biskup Judák.

„Sme vďační Pánu Bohu, že dal milosť mnohým, aby svojou vernosťou vydali svedectvo viery. Toto svedectvo – martyrológium – našich čias nemožno zamlčať, je to svedectvo o Kristovi žijúcom v svojej Cirkvi,“ poznamenal nitriansky biskup.


Pamätné listy

Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) ako každý rok, tak i teraz plánovala spomienkové stretnutia na jednom z pamätných miest. Tento rok to mala byť práve Nitra, no pre epidémiu koronavírusu bolo podujatie zrušené. Okrúhle výročie si tak konfederácia pripomenula rozposlaním pamätných listov žijúcim rehoľníkom a ich bývalým bohoslovcom, klerikom, novicom a kandidátom, ktorí boli v roku 1950 vyvezení z kláštorov.

Predseda KPVS Peter Sandtner symbolicky odovzdal pamätný list osobne iba saleziánovi Štefanovi Šilhárovi, keďže saleziánsky dom na Miletičovej ulice v Bratislave stojí v blízkosti sídla KPVS.

Jedným z tých, ktorí dostali pamätný list, bol aj Viliam František Vaľa z Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman. Toho pred 70 rokmi vyviezli z kláštora tešiteľov v Bratislave. V deň výročia slúžil so svojimi súčasnými spolubratmi svätú omšu v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, ktorá bola obetovaná za všetkých nespravodlivo stíhaných komunistickým režimom.


Rok vďačnosti

Na svojich rehoľných predchodcov a predchodkyne tento rok špeciálne pamätá aj Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Tá pri príležitosti výročia pripravila Rok vďačnosti, ktorý bol otvorený v Deň zasväteného života 2. februára.

„Sedemdesiatka je významné jubileum a v rodine sa na ňu nezabúda. Ani rodina, ktorú tvorí dnes takmer tritisíc rehoľníkov na Slovensku, nezabúda na udalosti spred 70 rokov, ktoré znamenali snahu o likvidáciu rehoľného života v bývalom Československu.

Preto chceme prežiť tento rok ako Rok vďačnosti, počas ktorého chceme v prvom rade ďakovať za vernosť a obetavosť mnohých našich bratov a sestier, ktorí vytrvali v svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania,“ vysvetlil predseda KVRPS Václav Hypius CSsR.