Predseda KBS: Ďakujem Svätému Otcovi za nového pastiera Spišskej diecézy

Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Prinášame reakciu košického arcibiskupa metropolitu a predsedu KBS Bernarda Bobera.
TK KBS 08.09.2023
Predseda KBS: Ďakujem Svätému Otcovi za nového pastiera Spišskej diecézy

Predseda KBS Bernard Bober (na snímke) ďakuje Svätému Otcovi, že vymenoval Františka Trstenského za nového pastiera Spišskej diecézy. Snímka: ABÚ Košice

Predseda KBS Bernard Bober na margo vymenovania Františka Trstenského za nového spišského diecézneho biskupa uviedol:

„Ďakujem Svätému Otcovi Františkovi, že vymenoval za nového pastiera Spišskej diecézy Františka Trstenského.

Zároveň ďakujem doterajšiemu spišskému administrátorovi, otcovi Jánovi Kubošovi, za doterajšiu službu v prospech Božieho ľudu Spišskej diecézy.

Svätý Otec vybral kňaza, ktorý má za sebou cennú skúsenosť z pastorácie i akademického sveta.

Verím, že mu to pomôže, aby mohol už od začiatku aktívne vykonávať službu diecézneho biskupa.

Verím, že bude pokračovať v budovaní Spišskej diecézy ako živej a dynamickej komunity veriacich, ktorá je otvorená všetkým ľuďom.

Želám mu veľa duchovných a telesných síl, aby mohol vydávať cenné a príkladné svedectvo života a byť užitočný pre našu Cirkev.

V mene Konferencie biskupov Slovenska srdečne blahoželám k menovaniu nového biskupa.

Sprevádzajme ho svojimi modlitbami. Prajem mu veľa duchovnej sily, aby mohol pracovať a slúžiť pre dobro Spišskej diecézy.“

Zdroj: -TK KBS-