Predseda KBS: Dnes budujeme vlastný štát

Na výročie prijatia Martinskej deklarácie reagoval aj predseda KBS Stanislav Zvolenský, ktorý pri tejto príležitosti vydal vyhlásenie.
TK KBS 30.10.2018
Predseda KBS: Dnes budujeme vlastný štát

Ilustračná snímka: kbs.sk

Arcibiskup v ňom píše, že vznik česko-slovenského štátu na jeseň roku 1918 priniesol Slovensku mnohé pozitíva. „Republika, ktorej súčasťou sa stalo aj Slovensko, stavala na demokratickom politickom systéme, poskytla všeobecné volebné právo a s ním možnosť širšej účasti obyvateľstva na politickom živote, vytvorila podmienky na kultúrny rozvoj.

Do mnohých oblastí verejného života si začala kliesniť cestu dovtedy úplne zaznávaná slovenčina.“

Na druhej strane arcibiskup Zvolenský pripomína, že republika neuznala jestvovanie samostatného slovenského národa, nastolila štátny centralizmus, neuskutočnila sľúbenú autonómiu Slovenska a budovala na duchovných základoch, ktoré boli namierené proti kresťanskému charakteru Slovenska.

„Česko-Slovensko má teda svoje miesto v slovenských dejinách, ale slovenský národ i všetci ostatní občania Slovenskej republiky si dnes budujú vlastný štát, po ktorom túžili generácie synov a dcér našej vlasti a ktorý prijali ako dar Božej prozreteľnosti.

Vďaka jeho existencii môžeme vo vzájomnej úcte, v duchu slobody a spravodlivosti nažívať so všetkými susedmi vrátane občanov blízkej Českej republiky a Maďarskej republiky, i so všetkými ostatnými národmi sveta. K tomu si vyprosujeme Božiu milosť a požehnanie,“ dodal predseda KBS.