Premonštráti v Jasove ukončili jubilejný rok

Nedeľou Krstu Krista Pána sa v tomto roku okrem Vianočného obdobia skončil jubilejný rok, počas ktorého si Rád premonštrátov pripomenul 900 rokov od svojho založenia svätým Norbertom.
Jozef Vaško 18.01.2022
Premonštráti v Jasove ukončili jubilejný rok

Jasovskí premonštráti oslávili patróna opátstva – svätého Jána Krstiteľa – spolu s bratmi zo Strahova a Želiva a so sestrami z Kongregácie sestier premonštrátok. Snímka: Lea Szakszonová

Počas uplynulého roka sa jasovskí premonštráti sústredili na rozvíjanie a prezentovanie svojich duchovných aktivít. Pripravili tematické pútnické programy pre veriacich Rožňavskej diecézy, gréckokatolíkov či pre veriacich, ktorých materinským jazykom je maďarčina alebo nemčina.

Počas májovej púte Rožňavskej diecézy posvätil rožňavský biskup Stanislav Stolárik nový oltár, ktorý vyhotovil výtvarník Jaroslav Halmo.

Svojou prítomnosťou veriacich povzbudili tiež zahraniční biskupi Ferenc Cserháti, pomocný biskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy, a Frans Daneels, OPraem, emeritný sekretár Apoštolskej signatúry. Jubilejný rok bol aj o stretnutiach.

Stretnutie Československej cirkárie rádu hostil Jasov počas leta a vzácnym hosťom bol strahovský opát Daniel Peter Janáček, OPraem. Jubilejný rok priniesol vzácnu možnosť hlbšie nahliadnuť do dejín pôsobenia premonštrátov na Slovensku.

Prvú možnosť ponúkla výstava Umením a slovom vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, ktorá získala prestížne ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá. Ďalšiu možnosť ponúkol dokumentárny film Kanonici bieleho rúcha, ktorý pripravila RTVS.