Premonštrátske gymnázium oslávilo sto rokov

V Košiciach si pripomenuli sté jubileum jedného z prvých československých gymnázií.
Jozef Vaško 05.11.2019
Premonštrátske gymnázium oslávilo sto rokov

Bývalí učitelia a absolventi Premonštrátskeho gymnázia si v priestoroch školy zaspomínali na staré časy. / Snímka: Lea Szakszonová


V utorok 29. októbra sa spojilo Gymnázium M. R. Štefánika a Premonštrátske gymnázium, aby si spoločne pripomenuli vzácne jubileum vzniku československého gymnázia v budove na Kováčskej ulici 28 v Košiciach.

Program sa začal pontifikálnou svätou omšou v Chráme Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval jasovský opát Ambróz Martin Štrbák OPraem spolu s bratmi premonštrátmi a kňazmi - absolventmi gymnázia.

V homílii opát Ambróz prirovnal stavbu chrámu z čítania z Knihy Ezdrášovej k stavbe gymnaziálnej budovy v roku 1905. Pripomenul udalosti posledného storočia a vyjadril radosť nad tým, že „budova skoro celých sto rokov od založenia prvého československého reálneho gymnázia slúžila svojmu cieľu – vzdelávaniu a formovaniu mladej generácie“.

Po svätej omši mali pozvaní hostia z radov učiteľov a absolventov školy možnosť navštíviť priestory školy a spomínať na zážitky zo školských čias. Program vyvrcholil slávnostnou akadémiou v budove Historickej radnice.

Fotografie zo svätej omše