Prešovská archieparchia bude mať nového arcibiskupa

Prešovská archieparchia zverejnila v stredu 25. októbra oznámenie o menovaní nového prešovského arcibiskupa a  metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prinášame ho v plnom znení.

TK KBS 26.10.2023
Prešovská archieparchia bude mať nového arcibiskupa

V prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa vo štvrtok 26. októbra o 12.00 zaznie meno nového prešovského arcibiskupa metropolitu. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Dávid Rybovič

Oznámenie o menovaní nového prešovského arcibiskupa metropolitu:

S veľkou vďakou Pánu Bohu oznamujeme, že Svätý Otec František menoval nového prešovského arcibiskupa a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Slávnostné oznámenie mena nového arcibiskupa metropolitu spojené s modlitbou šiesteho času sa uskutoční na sviatok svätého a slávneho veľkomučeníka Demetra Myromvonného 26. októbra o 12.00 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Srdečne pozývame kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry a veriacich celej našej metropolitnej cirkvi sui iuris zúčastniť sa na modlitbe a poďakovaní za dar nového arcibiskupa metropolitu a zároveň pre neho vyprosovať milosti a dary Svätého Ducha do služby na Prešovskom metropolitnom stolci.

Zdroj: -TK KBS-/ISPA

 

 

Modlitby za biskupa

Bože, ty v každej partikulárnej cirkvi putujúcej na zemi zjavuješ jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev;

láskavo udeľ svojim veriacim, aby sa zhromažďovali okolo svojho pastiera a zjednocovali sa v duchu Svätom prostredníctvom evanjelia a Eucharistie;

daj, aby biskupi dôstojne zastupovali celý tvoj ľud a stali sa znamením a nástrojom prítomnosti Krista vo svete.

Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Bože, večný pastier veriaceho ľudu, ty láskavo vedieš svoju Cirkev a ustanovuješ v nej rozličné služby:

prosíme ťa za tvojho služobníka, ktorého si vyvolil za biskupa:

pomáhaj mu, aby v Kristovom mene spravoval tvoj ľud ako verný učiteľ, svätý kňaz a starostlivý pastier.

O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Zdroj: Modlitebník pre verejné pobožnosti. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2001