Prežime Advent v radosti a modlitbe

Na začiatku Adventného obdobia sa veriacim prihovára predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
TK KBS 27.11.2022
Prežime Advent v radosti a modlitbe

Predseda KBS Bernard Bober pozýva počas Adventu veriacich k modlitbe a stíšeniu sa. Snímka: -TK KBS-/Jozef Kmec

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozýva veriacich v začínajúcom sa Adventnom období, aby bdeli, očakávali a modlili sa za Dar, ktorý príde na Vianoce.

Za Dar v podobe Ježiša Krista.

„Bdejme a modlime sa. Zomknime sa jeden okolo druhého.

Advent je čas prípravy na narodenie Krista.

Venujme viac času tomu, ktorého očakávame.

Nebuďme zaujatí len samými sebou, ale zdvihnime náš zrak k Pánovi.

On opäť prichádza, aby nás spasil.

Aby bol súčasťou nášho života.

Čakajme ho s radosťou v srdci.

Nedajme si ju vziať zhonom a povrchnosťou,“ 

uviedol predseda KBS Bernard Bober.

Zdroj: -TK KBS-