Pribudla nám nová bazilika

Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku bola vyhlásená za baziliku minor.
Tibor Ujlacký 01.07.2019
Pribudla nám nová bazilika

V chráme odhalili apoštolské breve, na základe ktorého bol Kostol sv. Benedikta povýšený na baziliku minor. / Snímka: Marek Mucha


Slávnosť povýšenia chrámu v Hronskom Beňadiku na baziliku minor sa konala 28. júna počas diecéznej kňazskej rekolekcie. Svätú omšu celebroval nitriansky biskup Viliam Judák, spolu s ním koncelebrovali trnavský arcibiskup Ján Orosch, apoštolský protonotár a kanonik pápežskej Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme Jozef Kráľ a viacerí kňazi Nitrianskej diecézy.

V úvode slávnostnej bohoslužby bolo prečítané apoštolské breve pápeža Františka, na základe ktorého v zastúpení kardinálom Robertom Sarahom, prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, bol farskému Kostolu sv. Benedikta, opáta, v Hronskom Beňadiku udelený titul bazilika minor. Súčasne bolo oznámené meno nového rektora baziliky, ktorým sa stal generálny vikár Nitrianskej diecézy Peter Brodek. V homílii Viliam Judák upriamil pozornosť prítomných veriacich na sviatok Božského Srdca Ježišovho, starobylú históriu baziliky a význam týchto skutočností pre život človeka.

Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku má byť ako bazilika úzkym spojivom s Katedrou svätého Petra a osobitným centrom liturgických a pastoračných podujatí.