Príklady z minulosti k nám hovoria i dnes

Prenasledovaných kňazov Nitrianskej diecézy, ktorí trpeli pre Krista, pripomína pamätná tabuľa. Jej ústrednou postavou je kardinál Korec.
Ján Lauko 06.11.2018
Príklady z minulosti k nám hovoria i dnes

Tabuľa sa nachádza na priečelí nitrianskej katedrály. Snímka: Jozef Plutinský

Na priečelí Baziliky sv. Emeráma v Nitre 26. októbra odhalili pamätnú tabulu, ktorá je venovaná pamiatke kardinála Jána Chryzostoma Korca a ďalších prenasledovaných kňazov počas rokov 1945 – 1989.

„Ich životy sú odrazom takmer päťdesiatročného dramatického diania v Cirkvi na Slovensku v minulom storočí,“ uviedol pre KN nitriansky biskup Viliam Judák.

Dodal, že myšlienka realizácie takejto pamätnej tabule bola na biskupstve v Nitre živá už celé roky, no konkrétnu podobu dostala vďaka iniciatíve členov Konfederácie politických väzňov Slovenska.

Návrh tabule realizovali architekt Ján Jura a akademická maliarka Barbara Neumannová. Odlievanie podľa technickej dokumentácie vyhotovil akademický sochár Juraj Brišák.

Pamätná tabuľa v podobe kríža sa skladá z dvoch častí: v hornej časti je vypieskovaný erb a portrét kardinála Korca s udaním obdobia jeho pôsobenia na Nitrianskom biskupskom stolci (1990 – 2005) s uvedením donátorov (Biskupstvo Nitra a Konfederácia politických väzňov Slovenska).

Ústrednou myšlienkou dolnej tabule je citát zo Svätého písma: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20) a mená už biskupov, kňazov a bohoslovcov v abecednom poradí, ktorí boli odsúdení a trpeli pre Krista a pre svoju vernosť Cirkvi.

„Patria medzi nich biskupi a kňazi Nitrianskej diecézy prenasledovaní počas rokov 1945 – 1989. Ide o 97 kňazov, napríklad zo žijúcich: Ľudovít Baláži, Justín Jurga, Jozef Sliepka, Cyril Šujak, ktorí boli odsúdení.

Jeden na trest smrti a ďalší na (spolu) 397 rokov a 8 mesiacov nepodmienečne. Zahrnutých je aj 18 kňazov, ktorí boli v PTP. Na tabuli sú umiestnené aj mená štyroch prenasledovaných bohoslovcov: Augustín Decký, Tibor Mihálech, Jozef Šulgan a Imrich Teplan,“ priblížil biskup Judák.

A čo má nová pamätná tabuľa pripomínať? „Staré latinské príslovie hovorí: Scripta manent, čo znamená: napísané pretrváva, alebo ostáva. Z ľudskej pamäti sa totiž veľmi často vytrácajú mená a tváre tých, ktorí nás predišli.

Aj takýmto spôsobom si chceme pripomenúť týchto vynikajúcich ľudí, ktorým sa dostalo milosti nielen o Kristovi svedčiť, ale za neho aj trpieť. Preto je našou povinnosťou na nich nezabúdať, ale tiež si ich pripomínať, vracať sa k ich morálnym a duchovným odkazom, k myšlienkam a túžbam, ktoré nestihli uskutočniť, ale ktorých realizovanie je našou povinnosťou.

Lebo mnohí z minulosti k nám aj dnes hovoria, napomínajú, pripomínajú, nútia sa zamýšľať. Veď Cirkev aj každý rozumný človek sa obohacuje poznávaním histórie preveruje si svoje myslenie i konanie, a to príkladnými činmi a príkladnými ľuďmi z našej minulosti. Oni predstavujú stále mravné a duchovné hodnoty,“ poznamenal nitriansky biskup.