Pripomenuli si kardinála Korca

V jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave si 24. októbra Spoločnosť Ježišova spolu s veriacimi pripomenuli šieste výročie odchodu kardinála Jána Chryzostoma Korca do večnosti.
TK KBS 02.11.2021
Pripomenuli si kardinála Korca

Snímka: TKKBS/Peter Zimen

Zádušnú svätú omšu celebroval ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek a provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovenku Jozef Šofranko, SJ. V homílii biskup František Rábek prepojil Svetový deň misií s misiami kardinála Korca za čias totalitného režimu v bývalom Československu.

Po svätej omši sa uskutočnila slávnostná akadémia, na ktorej sa poslucháčom prihovorila rehoľná sestra Helena Bugošová z Congregatio Jesu, ktorá sa podelila o spomienky na obdobie, keď bol kardinál Korec jej duchovným otcom.

Úryvky z knihy otca kardinála Kresťanstvo nás robí ľuďmi prečítal herec a recitátor Jozef Šimonovič. Celú akadémiu moderoval a viacerými spomienkami na kardinála prispel hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, ktorý bol v minulosti osobným tajomníkom Jána Chryzostoma Korca.