Pripomenuli si Prešovský sobor

Na múre budovy Parku kultúry a oddychu Čierny orol v Prešove odhalili 28. apríla pamätnú tabuľu. Práve v tejto budove sa pred 71 rokmi uskutočnil štátnym aparátom zinscenovaný takzvaný Prešovský sobor, ktorým bola Gréckokatolícka cirkev v Československu zrušená a postavená mimo zákona.
TK KBS 04.05.2021
Pripomenuli si Prešovský sobor

Na pamätnej tabuli, ktorú odhalil vladyka Ján Babjak, sú vyrazené slová: Tým, ktorí trpeli pre vieru. V tejto budove sa 28. apríla 1950 uskutočnil Prešovský sobor, ktorým bola násilne zrušená Gréckokatolícka cirkev v ČSR. Snímka: Mária Dudová-Bašistová

Na sobore bol prijatý vopred pripravený manifest s uznesením, podľa ktorého sa gréckokatolícki veriaci vracajú do Pravoslávnej cirkvi. Manifest zrušil jednotu Gréckokatolíckej cirkvi so Svätou stolicou a zároveň žiadal moskovského pravoslávneho patriarchu, aby gréckokatolíci boli prijatí pod jeho jurisdikciu.

Biskup Pavel Peter Gojdič bol v tento deň odvedený zadným východom z prešovskej katedrály a nikdy viac sa do nej už živý nevrátil.

Pamätnú tabuľu odhalil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ, spoločne s dekanom Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity Petrom Šturákom.

Vladyka Babjak pripomenul, že tabuľa má v prvom rade vzdať hold všetkým biskupom, kňazom a veriacim, ktorí nezapreli svoju vieru a nepodriadili sa komunistickej mašinérii s jej plánmi na zničenie Gréckokatolíckej cirkvi a asimilovanie gréckokatolíckych veriacich.

Slávnosť sa zakončila trojnásobným spevom tropára Paschy, ktorý tak symbolizoval nielen oslavu a radosť zo zmŕtvychvstania Krista, ale aj radosť zo vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Odhalenie spomienkovej tabule sa malo pôvodne uskutočniť minulý rok, pri príležitosti 70. výročia. Situácia spojená s počiatočným šírením koronavírusu to však neumožnila.