Pripomenuli si sestru Zdenku

Pri príležitosti liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej si na viacerých miestach uctili jej pamiatku.
TK KBS 03.08.2021
Pripomenuli si sestru Zdenku

V Krivej, rodnej obci sestry Zdenky, slávil 31. júla svätú omšu spišský diecézny administrátor Ján Kuboš, ktorý v homílii pripomenul, aké je dôležité nežiť život len pre seba, ale vedieť ho v obetavej láske žiť pre Boha a blížnych.

Dokonalý príklad takéhoto života máme v Ježišovi Kristovi, ktorého žitím hrdinských čností nasledovala blahoslavená Zdenka. Vďaka jej životu obetovanému pre druhých sa mohlo konať aj toto duchovné stretnutie, ktoré povzbudilo mnohých vo viere a dodalo im odvahu nasledovať jej príklad.

Zdenku Schelingovú si 30. júla pripomenuli i v Humennom, kde blahoslavená sestra pôsobila v nemocnici. Svätú omšu slávili v nemocničnej kaplnke a tiež vo farskom Kostole Všetkých svätých.

„Sestra Zdenka nás povzbudzuje k tomu, aby sme do sŕdc tých, s ktorými sa stretávame, prinášali Krista podobne ako ona, keď sa tu v nemocnici s láskou a pokorou obetavo starala o všetkých zverených pacientov,“ uviedol v homílii kaplán Roman Haško. Na sestru Zdenku Schelingovú v deň liturgickej spomienky pamätali aj pri svätých omšiach v Podunajských Biskupiciach či v Popudinských Močidľanoch.