Pripomenuli si výročie barbarskej noci

Od násilnej internácie rehoľníkov v rámci Akcie kláštory prešlo 71 rokov. Na výročie takzvanej barbarskej noci, ako ju nazval kardinál Ján Chryzostom Korec, spomínali v Bratislave i Podolínci.
TK KBS 20.04.2021
Pripomenuli si výročie barbarskej noci

Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) a Spoločnosť Ježišova si 13. apríla pri neverejnej svätej omši v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave pripomenuli 71. výročie Akcie kláštory – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950.

Zároveň spomínali aj na sté výročia narodenia troch významných jezuitov, ktorí boli tiež v túto noc vyvezení do centralizačného kláštora v Jasove a neskôr tajne vysvätení: pátra Benjamína Martinského a biskupov Pavla Máriu Hnilicu a Petra Dubovského.

Hlavným celebrantom svätej omše bol Vlastimil Dufka, SJ, koncelebroval Ladislav Šofranko, SJ, a Milan Hudaček, SJ, ktorý predniesol homíliu. Osobitne v nej spomenul tajne vysväteného kňaza – jezuitu a politického väzňa Benjamína Martinského, o ktorého kňazstve sa verejnosť dozvedela až na jeho pohrebe po tragickej smrti po požiari, keď Bohu ponúkol svoj život za život ťažko chorej tehotnej ženy, ktorej sa napokon narodil zdravý chlapec.

Pri svätej omši spieval Róbert Mesároš, ktorého otec Milan Mesároš bol tiež vyvezený do Jasova ako jezuitský novic. Z generácie jezuitov – svedkov Akcie kláštory už nežije nikto; posledný z nich, brat Andrej Škorňa, SJ, zomrel 5. januára 2021.

Výročie takzvanej barbarskej noci si pripomenuli aj pri pamätníku internovaných rehoľníkov v areáli kláštora redemptoristov v Podolínci, kde sa na tichej modlitbe a pietnej spomienke zišli členovia KPVS, zástupcovia mesta Podolínec a obyvatelia Vyšných a Nižných Ružbách.

Pripomeňme, že pred 71 rokmi príslušníci národnej bezpečnosti s cieľom likvidácie reholí vnikli v noci z 13. na 14. apríla do mužských kláštorov v celom Československu a konkrétne na Slovensku internovali 881 rehoľníkov z 11 reholí do sústreďovacích táborov.