Pripomenuli sme si dôležité ekumenické výročie

Pred 20 rokmi – konkrétne 4. júna 2001 – podpísali predstavitelia Katolíckej cirkvi obidvoch obradov a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Dohodu o svätom krste.
TK KBS 08.06.2021
Pripomenuli sme si dôležité ekumenické výročie

Za Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) ju podpísal vtedajší predseda František Tondra a vtedajší generálny biskup ECAV Július Filo. Predstavitelia cirkví v nej vyznali tú istú vieru v trojjediného Boha – Otca, Syna a Ducha Svätého – a spoločnú vieru v sviatosť svätého krstu na základe biblického učenia.

„V dohode sme vyjadrili toto spoločné presvedčenie o krste: Krst ustanovil Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, a poveril Cirkev, aby ho udeľovala. Krst z vody a z Ducha Svätého včleňuje do Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Krstom máme účasť na živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista,“ uviedol súčasný predseda KBS Stanislav Zvolenský.

„Z tohto nášho vzájomného uznania krstu vyplýva, že sa vzájomne uznávame ako kresťania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás začleňuje do jedného Kristovho tela, do spoločenstva, ktoré – hoci nie je úplné – je predsa skutočné,“ poznamenal Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku.