Pripravme sa na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude konať od 18. do 25. januára, sú už k dispozícii materiály.

TK KBS 12.01.2023
Pripravme sa na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Už o niekoľko dní sa budeme modliť za jednotu kresťanov. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Ich slovenský preklad prináša Konferencia biskupov Slovenska.

K dispozícii sú na oficiálnej stránke www.kbs.sk.

Tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023, ktorá znie: Robte dobro, domáhajte sa práva (Iz 1, 17), vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví.

Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2023 spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Dikastérium na podporu jednoty kresťanov.

Z anglického originálu Do good; seek justice ich preložila Mária Spišiaková.

Teologickými lektormi boli Eva Guldanová a Ivan Šulík.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli 18. až 25. januára.

Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

„Tento materiál ponúkame s tým, aby bol vždy, keď je to možné, prispôsobený na použitie v miestnych podmienkach.

Pritom treba brať ohľad na miestne liturgické a bohoslužobné zvyky i na celkovú spoločenskú a kultúrnu situáciu.

Takéto úpravy by sa mali realizovať ekumenicky.

Na niektorých miestach sú už vybudované ekumenické štruktúry na prispôsobenie týchto materiálov.

Želáme si, aby tam, kde to tak nie je, táto potreba podnietila vznik takýchto štruktúr,“ píše sa v materiáli.

Nachádza sa v ňom poriadok ekumenickej bohoslužby, námety na „osem dní“ a výber ďalších modlitieb.

„Tým, ktorí sa chcú modliť v súkromí, poslúži tento materiál ako pomôcka pri premýšľaní o modlitebných úmysloch.

Môžu mať na pamäti to, že tvoria spoločenstvo s ostatnými, ktorí sa na celom svete modlia za viditeľnejšiu jednotu Kristovej Cirkvi,“ uvádza sa v materiáli.