Pripravovali sa i cez megafón

Vyše 30 000 rímskokatolíckych prvoprijímajúcich detí a birmovancov na celom Slovensku si na svoj veľký deň musí počkať. Májové vysluhovanie sviatosti birmovania a prvého svätého prijímania skomplikovala pandémia. Niektoré farnosti ich presunuli na jeseň, v iných budú komornejšie.
Anna Stankayová 19.05.2020
Pripravovali sa i cez megafón

Obom sviatostiam predchádza niekoľkomesačná príprava. Nie všetci ju však stihli dokončiť. Kým niekde prebiehala naďalej online, inde ju museli prerušiť. Aj z tohto dôvodu sa termíny v slovenských farnostiach rôznia.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
V Bratislavskej arcidiecéze je každoročne okolo 6 000 prvoprijímajúcich detí a birmovancov. Väčšina farností preložila vysluhovanie sviatosti birmovania na jeseň. Tí, ktorí stihli predpísanú prípravu dokončiť, ju môžu sláviť v obmedzenom režime za predpísaných hygienických opatrení už teraz.

Podobná situácia je podľa sekretára bratislavského arcibiskupa Júliusa Pomšára aj pri slávnostiach prvého svätého prijímania. Z duchovného hľadiska je však potrebné, aby deti boli pripravené. Dôležité je teda podľa neho to, či v jednotlivých farnostiach je možné v tomto čase dokončiť potrebnú prípravu.

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA
Trnavský arcibiskup Ján Orosch už na začiatku pandémie zrušil všetky naplánované duchovné podujatia v jarných mesiacoch. Všetky termíny vysluhovania sviatosti birmovania sa preto presunuli na jeseň.

Slávnosti prvých svätých prijímaní závisia od konkrétnych farností. Hovorca Dušan Kolenčík tvrdí, že viaceré farnosti túto slávnosť presunuli z mája na jún. Mnohí museli prípravy pozastaviť na neurčito, zopár detí sa pripravovalo online.

NITRIANSKA DIECÉZA
„Jednotlivé dekanáty Nitrianskej diecézy hlásia nepriaznivý stav, čo sa týka prípravy na prijatie sviatostí, ako aj nejasný výhľad do blízkej budúcnosti, v ktorej by sa mali pôvodne plánované slávnosti konať,“ približuje hovorca Tibor Ujlacký.

Mnohé pre nedokončenú prípravu odsúvajú tieto sviatosti až na budúci kalendárny rok, zopár by ich chcelo zrealizovať v júni či v auguste. Poniektoré farnosti ešte len plánujú stretnutie s rodičmi birmovancov a prvoprijímajúcich detí, aby sa na termínoch dohodli.

Jesenné termíny birmoviek ostávajú nezmenené, tie májové sa presunú - buď na koniec júna, na september, alebo dokonca na budúci rok, čomu sa prispôsobí aj príprava.

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA
Termíny prvých svätých prijímaní si v tejto diecéze určujú jednotliví farári a farskí administrátori. Aj tu platí, že budú neskôr, najskôr v júni, najneskôr budúci rok.
Májové vysluhovanie sviatosti birmovania odložili na jeseň.

„Diecézny biskup a generálny vikár budú od nedele Zoslania Ducha Svätého birmovať podľa rozpisu, ktorý sa pripravil ešte na začiatku roka,“ povedal o júnových termínoch pre Katolícke noviny tajomník diecézneho biskupa Peter Lupták. Sviatosť birmovania prijme tento rok okolo 1 700 birmovancov.

ŽILINSKÁ DIECÉZA
Viacerí kňazi odsunuli vysluhovanie prvých svätých prijímaní na september a október, poniektorí prišli s originálnym nápadom. „Našiel sa prípad, že prvé sväté prijímanie budú mať deti na Vianoce, aby si to lepšie zapamätali,“ objasnil hovorca Zdeno Pupík.

„V niektorých farnostiach je príprava pozastavená, v iných pokračovala online alebo deti na základe pokynov pripravujú rodičia a prijímanie budú mať v júni. V jednej farnosti používali aplikáciu zoom video, aby príprava pokračovala ďalej, v inej stihli prvú svätú spoveď, ale prvé sväté prijímanie budú mať až na jeseň.“

Správcovia farností uvažujú o slávnostiach v malých skupinkách v kostole alebo v exteriéri. „Objavila sa aj zaujímavá úvaha od rodičov z jednej farnosti, či by prvé sväté prijímanie nemohlo byť po skupinkách kedykoľvek počas týždňa - aby vynikla jednoduchá duchovná skutočnosť a nie iné ‚neduchovné starosti okolo toho‘.“

Všetky termíny vysluhovania sviatosti birmovania preložil žilinský biskup Tomáš Galis na jeseň. V diecéze uvažujú o sláveniach birmoviek i počas týždňa, aby všetky termíny stihli do Adventu.

SPIŠSKÁ DIECÉZA
Približne 5 000 detí zo Spišskej diecézy si na prvé prijatie Eucharistie počká do júna alebo až do jesene, najmä tie vo väčších farnostiach. „Kňazi s malým počtom prvoprijímajúcich detí zvažujú usporiadať slávnosť prvého svätého prijímania na konci mája, prípadne v júni. Samozrejme, že situáciu podriaďujú podmienkam, ktoré boli stanovené hlavným hygienikom SR,“ predstavil riaditeľ biskupského úradu Peter Majcher.

Niektoré termíny birmoviek sú už teraz posunuté, tie z druhej polovice mája ostávajú otvorené: „Páni biskupi prehodnotia aktuálnu situáciu a rozhodnú, či budú birmovať, alebo ešte počkajú na priaznivejšiu situáciu.“ Na birmovku tento rok čaká vyše 3 300 kandidátov.

Aj tu bola príprava rozdielna. Niektorí farári ju pozastavili, iní deti učili online a dokonca aj v prírode, kde mohli dodržiavať rozostupy - cez megafón.

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA
„V Rožňavskej diecéze je v súčasnosti každá birmovka a sväté prijímanie riešené individuálne, a to konzultáciou s miestnym správcom farnosti vzhľadom na celoslovenské obmedzenia, ako aj lokálne podmienky,“ vysvetlila kancelária biskupského úradu.

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA
(Nielen) na východe dúfajú, že situácia sa už bude upokojovať. Príprava detí v školách aj tam zaostávala, základy však prebrali v rámci farskej pastorácie. „Teraz sa nanovo pomaly rozbiehajú kontakty s deťmi, takže verím, že prvé sväté prijímanie našich tretiakov a štvrtákov sa preloží na júnové týždne alebo v júli, pretože deti po dovolenkách nebudú chodiť tak ako po ostatné roky,“ ozrejmil košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Birmovky sa začali už v sobotu 16. mája, tie, ktoré zameškali, budú v ďalších týždňoch. „Dokonca budeme vysluhovanie sviatosti birmovania udeľovať aj v piatok podvečer, takže sa budeme usilovať zvládnuť všetky plánované stretnutia a slávenia s birmovancami aj pri obmedzeniach, ktoré nás v tomto roku sprevádzajú. Pritom sa budú dodržiavať všetky hygienické predpisy a odporúčania bez výnimky, aj ja budem mať rúško pri vysluhovaní,“ dodal košický arcibiskup Bernard Bober.

Pastoračné úsilie sprevádza podľa hovorcu Jaroslava Fabiana určitá dobrovoľnosť, ak by rodičia z bezpečnostných dôvodov chceli birmovku či prvé sväté prijímanie oddialiť na budúci rok, môžu tak urobiť.