Pripravujeme sa na blahorečenie Jána Havlíka

Na Slovensku sa začali prípravy na slávnosť blahorečenia Jána Havlíka.
TK KBS 01.02.2024
Pripravujeme sa na blahorečenie Jána Havlíka

Ján Havlík, mučeník totalitného režimu, bude čoskoro vyhlásený za blahoslaveného. Snímka: Erika Litváková

Ján Havlík bol bohoslovcom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Zomrel v roku 1965 ako 37-ročný na následky mučenia v komunistických väzniciach.

O tom, že bude blahorečený, rozhodol 14. decembra 2023 Svätý Otec František.

„Hoci termín a miesto blahorečenia Jána Havlíka ešte nie sú známe, prípravy na slávnosť s tým spojenú sme už začali,“ uviedol Tomáš Brezáni, CM, provinciál Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

„Po tom, ako Vatikán oznámil, že Svätý Otec rozhodol o blahorečení, navrhli sme možné dátumy slávnosti.

Veríme, že o tom, kedy bude, budeme čoskoro informovať verejnosť,“ dodal.

„Jednou z prvých úloh bude zostaviť prípravný tím slávnosti.

Pokračovať budeme rozdelením úloh a kompetencií.

Potom nás čaká logisticky náročná úloha zorganizovať samotnú slávnosť a všetko, čo je s ňou spojené.

Pozývam preto všetkých bez rozdielu veku, mladých i starších, spojme sa v modlitbe za prípravy i celú slávnosť, ktorá nás tento rok čaká,“ dodal páter Brezáni.

Ján Havlík sa tak stane ďalším svedkom z obdobia prenasledovania Cirkvi komunistickým režimom, ktorého mučeníctvo Cirkev oficiálne uznala.

Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Jána Havlíka, CM, in odium fidei, teda z nenávisti k viere.

Bližšie informácie o jeho živote a odkaze prinesie čoskoro nová internetová stránka.

-TK KBS-