Prispieť k jednote Cirkvi a rastu národa

Doterajší predseda Spolku svätého Vojtecha Ján Orosch po 20 rokoch ukončil svoju funkciu. Za nového predsedu bol zvolený Ján Kuboš, ktorý Katolíckym novinám poskytol krátky rozhovor.

Zuzana Artimová 15.03.2023
Prispieť k jednote Cirkvi a rastu národa

Novým predsedom Spolku svätého Vojtecha sa stal spišský diecézny administrátor Ján Kuboš. Snímka: -TK KBS-/Martin Magda

S akými pocitmi ste prijali zvolenie do tejto funkcie?

Zrieknutie sa funkcie doterajšieho predsedu Jána Oroscha bolo pre mňa nečakané. Ešte nečakanejšie bolo moje zvolenie do tejto funkcie. Hoci ide o čestnú funkciu, posty predsedu či podpredsedu zastávali viaceré významné osobnosti, napríklad samotný zakladateľ Andrej Radlinský, ale aj iní, z ktorých je mi blízky Mikuláš Schneider-Trnavský, Andrej Hlinka či Hadrián Radváni. A aké boli moje pocity? Vďaka za prejavenú dôveru zo strany biskupov, ktorí ma zvolili, a tiež pocit zodpovednosti súvisiaci so službou, ktorá sa odo mňa očakáva.

 

V čom je to pre vás najväčšia výzva?

Chcel by som prispieť k zveľadeniu jednoty našej Cirkvi na Slovensku a, samozrejme, pracovať aj na duchovnom a kultúrnom raste nášho národa. Jednota je jeden zo štyroch podstatných znakov Cirkvi a jeden z dôležitých aspektov každého národa.

 

Ktoré knižné diela z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha na vás v poslednom čase najviac zapôsobili?

Posledné tri desaťročia robil Spolok veľkú službu okrem iného vydávaním úradných dokumentov Cirkvi. Osobne ma v poslednom období obohatilo najmä čítanie dokumentov pápeža Františka a tiež publikácie biskupa Viliama Judáka.