Prístrešok pre Svätú rodinu hľadajú tento rok inak

Deviatnik Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu sa obvykle začína 15. decembra a končí sa v predvečer Štedrého dňa. A hoci je počas tohto Adventu v obmedzenom režime, farnosti sa vynašli.
Anna Stankayová 08.12.2020
Prístrešok pre Svätú rodinu hľadajú tento rok inak

Ľudová adventná pobožnosť Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu má základ v Lukášovom evanjeliu. Keď nadišiel čas Máriinho pôrodu a v betlehemskom hostinci pre nich nebolo miesta, uchýlili sa do jaskyne, kde sa narodil Ježiš.

Cieľom pobožnosti je preto podľa zástupcov farnosti Dlhé nad Cirochou „vynahradzovať Svätej rodine nezáujem a odmietnutie Betlehemčanmi, ale aj ľuďmi našich čias, ktorí sa s ľahostajnosťou stavajú k skutočnosti, že Boží Syn prichádza kvôli nim - kvôli ich vykúpeniu, posväteniu a spáse.

Ako prvé Vianoce mnohí prežili bez Ježiša Krista a odmietli ho, tak robia mnohí aj dnes. Prosíme, aby naše rodiny a dnešný človek pochopil, že bez spojenia s Ježišom Kristom cez sviatostnú milosť sú Vianoce, ale aj celý život prázdne“.

Zlatka Žabková z farnosti Rozkvet v Považskej Bystrici  približuje bežné slávenie deviatnika:

„Deväť dní pred Vianocami sa deväť rodín stretávame a hľadáme prístrešok pre Svätú rodinu. Prvý deň nám náš páter požehná obraz Svätej rodiny a večer čo večer s nami putuje od rodiny k rodine. Pred každým stretnutím sa zúčastníme na svätej omši a odtiaľ ideme ako spoločenstvo k jednej rodine.

Je zážitok spievať pred dverami bytu alebo domu tradičnú pieseň: Kto klope tam. Vnútri sa modlíme a chválime nášho Pána. Koho navštívime posledný deviaty večer, u toho zostáva obraz celý rok. V tomto čase premodlíme všetky naše trápenia, starosti, smútky, odovzdávame Bohu všetko, čo nás trápi, a napĺňame naše srdcia pokojom.“

V čase pandémie je však stretávanie sa v rodinách takmer nemožné, a tak v Považskej Bystrici museli po štrnástich rokoch vymyslieť iný spôsob:

„Napadlo nám, že si obraz odovzdáme vždy na rorátnych svätých omšiach. Ako je už teraz zvykom, každá rodina sa pripojí online a spoločne takto prežívame prípravu na sviatky Narodenia Pána.“

Podobne je to aj v Dlhom nad Cirochou: „S obrazom Svätej rodiny sa nechodí z domu do domu, ale modlíme sa spoločne ráno v kostole, kde rodiny prichádzajú na roráty a modlia sa hneď aj novénu. Kto sa na nej nemôže zúčastniť, modlí sa ju doma pri večernej rodinnej pobožnosti pri adventnom venci.“