Priťahovala ma Benediktova duchovnosť a schopnosť počúvať

Deus caritas est (Boh je láska) z 25. decembra 2005 bola prvou encyklikou pápeža Benedikta XVI. a určovala smer celého jeho pontifikátu, píše apoštolský nuncius Nicola Girasoli pre Katolícke noviny v spomienke na zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. 
Nicola Girasoli 12.01.2023
Priťahovala ma Benediktova duchovnosť a schopnosť počúvať

Nuncius Nicola Girasoli, ktorého emeritný pápež vymenoval v roku 2006 za biskupa, sa si na ňom vážil duchovnosť i milý a úctivý spôsob komunikácie. Snímka: Erika Litváková/Kn

Venujúc veľa času hlbokým teologickým štúdiám, aby posilnil dialóg medzi vedou a vierou, chcel pápež Benedikt húževnato navrhnúť a povedať súčasnému svetu, že Boh nie je idea alebo argument, Boh nie je niečo, ale naopak, Boh je osoba, niekto, kto sa zjavil, stal sa človekom, podobným nám.

Preto sa s ním musíme stretnúť a sme povolaní vstúpiť do dialógu. Boh je láska, ktorá vstupuje do života každého človeka, je na nás, aby sme ho vpustili a pocítili ho v sebe ako osobu, ktorá sprevádza náš život. 

Benediktova doktrinálna jasnosť bola podložená hlbokým modlitebným životom. Často opakoval, že keď sa modlíme, nikdy nie sme sami. Pre kresťana neexistuje nič také ako osamelosť, pretože je tu Boh, ktorý žije v živote všetkých. 

Pápež Benedikt XVI. orientoval život Cirkvi na vzťah so spoločnosťou prostredníctvom dialógu. Toto slovo dialóg sa v myšlienkach a spisoch pápeža Benedikta XVI. často opakuje. Dialóg, ktorý nesmie ohroziť pravdu evanjelia, ale musí vzbudiť rešpekt a otázky u partnerov, aby ich priblížil k viere. 

Pri rôznych stretnutiach, ktoré som s ním absolvoval z dôvodu môjho poslania apoštolského nuncia, ma vždy priťahovala a budovala jeho duchovnosť, jeho milý a úctivý spôsob, ktorým sa dokázal vžiť do svojho partnera, a jeho schopnosť počúvať. 

Som skromne presvedčený, že na pápeža Benedikta XVI. sa bude s pribúdajúcimi rokmi spomínať čoraz viac, pretože zanechal veľkú stopu vo svojom učiteľskom a teologickom učení, so silnou a hlbokou spiritualitou.