Program Vyvolený úspešne zavŕšili birmovkou

Stoštyridsať mladých kresťanov z farnosti Kežmarok prijalo 3. júna sviatosť birmovania z rúk spišského diecézneho administrátora Jána Kuboša.
František Trstenský 05.06.2023
Program Vyvolený úspešne zavŕšili birmovkou

Spišský diecézny administrátor Ján Kuboš udeľuje sviatosť birmovania mladým veriacim z kežmarskej farnosti. Snímka: Martin Sokáč

Prípravu na prijatie tejto sviatosti začali ešte v septembri minulého roka.

Zapojili sa do nej žiaci deviateho ročníka aj staršia mládež z Kežmarku a dvoch filiálok Malý Slavkov a Stráne pod Tatrami.

Prvý raz si v praxi vyskúšali program Vyvolený, ktorý schválili slovenskí katolícki biskupi.

Program tvorili pravidelné sväté omše určené pre birmovancov, ale aj ďalších mladých ľudí.

Okrem miestnych kňazov na tieto sväté omše prichádzali pozvaní kňazi ako napríklad Pavol Hudák, Branislav Kožuch, Marián Gavenda.

Birmovanci boli rozdelení do malých skupiniek.

Celkovo absolvovali 24 stretnutí, na ktorých sa zamýšľali nad pravdami viery a kresťanským štýlom života.

Vo februári absolvovali víkendovú duchovnú obnovu v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou.

Kňazom pri príprave pomáhalo viac ako štyridsať animátorov, vďaka ktorým bola príprava osobná a aktívna.

Ján Kuboš vyzval v homílii mladých, aby boli svedkami pravdy a lásky.

„Na lásku sú potrební traja. Milujúci, milovaný a prameň lásky. Tým prameňom je Boh, ktorý je láska. Buďte nositeľmi Božej lásky,“ pripomenul birmovancom spišský diecézny administrátor.

V závere svätej omše sa všetkým prítomným prihovoril kežmarský farár a dekan František Trstenský.

„Cieľom prípravy nie je sviatosť birmovania.

Tá je prostriedkom.

Cieľom je, aby ste mali osobnú skúsenosť so živým Kristom.

Ste súčasťou našej farskej rodiny, ktorá vám ponúka svoju pomoc na ceste nasledovania Krista,“ pripomenul dekan Trstenský.

Birmovanci dostali od spišského diecézneho administrátora Jána Kuboša obrázok s modlitbou a od miestnych kňazov fľaštičku, v ktorej bolo sedem zápaliek ako symbol, aby birmovanci naďalej udržiavali oheň viery a stali sa svetlom pre druhých.

Po prvej skúsenosti s programom Vyvolený sa vo farnosti Kežmarok rozhodli, že v príprave na prijatie sviatosti birmovania budú aj v novom školskom roku pokračovať podľa tohto programu.

-FT-