Prvé podnety k jubileu

Cirkev na Slovensku predstavila prvé podnety k Jubilejnému roku 2025.

TK KBS 01.02.2024
Prvé podnety k jubileu

Veriacich na celom svete čaká Jubilejný rok 2025. Snímka: Človek a Viera/Zuzana Kostková

Zazneli počas siedmeho stretnutia biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi, ktoré sa konalo 25. a 26. januára v Nimnici. 

„Verím, že tento rok, ktorý nás čaká, nebude len o nejakých aktivitách, ktoré zaplnia náš kalendár, ale bude to najmä čas milosti, ktorá naplní naše srdce,“ uviedol výkonný tajomník KBS Ivan Ružička, ktorý je delegátom celosvetového prípravného tímu Svätého roka 2025 za Slovensko.

KBS predstavila v Nimnici aj slovenskú verziu hymny Jubilejného roka 2025.

Vatikán predstaví usmernenia v bule, ktorú pápež František bude promulgovať v máji.

„Následne na slovenskej úrovni predstavíme webovú stránku, kde bude k dispozícii logo, oficiálna modlitba a ďalšie podnety. Pozývame však už teraz všetkých, aby sme tento čas, ktorý nás pripraví na toto Jubileum 2025, očakávali v modlitbe,“ dodal Ivan Ružička.

Okrem miestnych slávení a podujatí budú veriaci pozvaní na púť k hrobom svätých apoštolov, aby čerpali z duchovného pokladu Cirkvi tým, že prejdú cez Sväté dvere a uctia si relikvie apoštolov Petra a Pavla uchovávané v rímskych bazilikách.

Do príprav na Rok modlitby a Jubileum 2025 spadá aj návšteva slovenských biskupov ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne v júni 2024.

-TK KBS-