Prví laureáti Ceny svätej Matky Terezy z Kalkaty

Pri príležitosti Svetového dňa chudobných Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS udelila prvý raz Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty. Laureáti si ocenenie prevzali z rúk biskupa Petra Rusnáka 10. novembra v bratislavskom Centre Salvator.
Zuzana Artimová 11.11.2022
Prví laureáti Ceny svätej Matky Terezy z Kalkaty

Biskup Peter Rusnák odovzdáva ocenenie rehoľným sestrám, ktoré pôsobia v Jarovniciach. Snímka: Zuzana Artimová

Prvými nositeľmi ocenenia za charitatívnu prácu a službu biednym a núdznym sú:

riaditeľka Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice Anna Ivanková,

dobrovoľníčka a koordinátorka dobrovoľníckej služby Katolíckej väzenskej duchovnej služby Oľga Stropkovičová,

Róbert Šujan a kňazi Vladimír Maslák a Martin Dado z občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom a v Bzovíku,

rehoľné sestry Silvia Zábavová, Ráchel Emília Chovancová a Antónia Veronika Rusnáková z komunity Congregatio Jesu, ktoré sa venujú pastorácii Rómov v Jarovniciach.

Predseda sociálnej subkomisie KBS, biskup Peter Rusnák v homílii pri svätej omši, ktorá predchádzala slávnostnému večeru, pripomenul otázku vyplývajúcu z evanjelia:

„Ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ brata, ktorého vidíš? To sú Ježišove jasné slová. Pozrieť na toho druhého a vidieť v ňom Ježiša Krista je však pre nás občas problematické. No musíme mať Ježišovo srdce, jeho lásku a ruky ochotné pomáhať. Všetci – ty i ja - vytvárame totiž Božie kráľovstvo už tu na zemi.“

Na margo ocenených biskup Peter Rusnák povedal, že každá práca, ktorá sa robí s láskou, si zaslúži uznanie.

„Každý z laureátov pôsobí v ťažkom a náročnom prostredí, ale svoje poslanie vykonávajú s Božou láskou.“

Treba však rozlišovať dve strany tej istej mince.

„Buď sa snažím pomáhať sociálne, len tak a z vlastných síl, čo sa často končí frustráciou a vyhorením, alebo sa štylizujem do pozície, že sa stačí modliť a Pán Boh všetko vybaví. Nie, nevybaví. Boh chce spolupracovať. Na prvom mieste je vždy modlitba, prosba o požehnanie diela, a keď potom priložíte ruku k dielu, môžete v Božej láske pomáhať ľuďom.“

Na prvom ročníku udeľovania Ceny sv. Matky Terezy z Kalkaty sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý sa stretol s Matkou Terezou v roku 1987 v austrálskom Brisbane, keď tam prišla otvoriť dom misionárok lásky.

„Vo svojom prejave Matka Tereza uviedla, že je veľký rozdiel medzi kresťanskou láskou a ľudskou láskou. Ľudská láska je selektívna: vyberáme si tých, ktorých milujeme. Kresťanská láska však objíma všetkých. Matka Tereza tiež vysvetlila, že veľa ľudí si myslí, že tvar lásky je srdce. Zdôraznila, že skutočný tvar lásky je kríž, lebo kríž symbolizuje Kristovu obetu - Ježiš dal svoj život ako výkupné za nás. My musíme predstavovať lásku, ktorá zahŕňa, aby sa každý vnútri Cirkvi cítil milovaný. Nikoho nemožno vylučovať, ale všetkých treba zahŕňať láskou.“