Prvý raz slávili nový sviatok

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 3. októbra prvý raz slávila nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína.
TS KE 05.10.2021
Prvý raz slávili nový sviatok

Snímka: Samuel D. Bombár

V Klokočove sa pri tejto príležitosti konala odpustová slávnosť, počas ktorej si veriaci spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom, SJ, prišli uctiť kópiu klokočovskej ikony. Tomuto sviatku predchádzala vedecká konferencia Klokočovská Bohorodička, patrónka Zemplína, ktorá sa uskutočnila 1. októbra v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Konferenciu usporiadalo múzeum v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v Bratislave a Gréckokatolíckou eparchiou Košice. Na konferencii vystúpili cirkevní historici Martin Mráz, Juraj Gradoš, Daniel Černý, Daniel Atanáz Mandzák a Peter Zubko, jazykovedec a slavista Peter Žeňuch, historik Róbert Letz a arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ.