Púchovčania si pripomenuli pápežského preláta

Veriaci v Púchove si 9. januára pripomenuli 20. výročie smrti dlhoročného púchovského farára, dekana a pápežského preláta Jána Štefana Palkoviča (1965 – 1997).
10.01.2019
Púchovčania si pripomenuli pápežského preláta

Svätú omšu, pri ktorej si pripomenuli púchovského dekana Jána Štefana Palkoviča, slávili v Kostole Všetkých svätých. / Snímka: Ivo Vašíček

 

Svätú omšu koncelebrovali kňazi, ktorých priviedol do služby Cirkvi, bývalí kapláni, ako aj kňazi, ktorí v tom čase pôsobili v púchovskom dekanáte. Hlavným celebrantom bol súčasný púchovský farár Michal Keblúšek. V homílii sa prihovoril prvý z odchovancov niekdajšieho dekana Daniel Dian.

V úvode pripomenul, že nie je dobré iba spomínať, ale hlavné je uvedomiť si, o čo sa Ján Štefan Palkovič usiloval vo svojom živote. Boli a sú to aj dnes dva aktuálne rozmery jeho pastorácie: formácia rodín a vedenie dialógu. To prvé napĺňal cez osobné stretnutia, a to v časoch totality s rodinami, ktoré prichádzali na púchovskú faru. Tam sa im spolu s kaplánmi venoval, pomáhal riešiť problémy v ich manželstve a mnohokrát aj „hasiť“ konfliktné situácie vo vzťahoch rodičia a deti. Všetko podložil na poznávaní Boha cez čítanie Svätého písma a pristupovanie k sviatostiam, prvé piatky a prvé soboty.

Druhý rozmer – dialóg – viedol najmä v prehlbovaní vzťahov s nekatolíckymi kresťanmi, čo sa odzrkadlilo aj v prítomnosti evanjelického diakona, ktorý sa verejne hlási k tomu, že to bol práve Ján Štefan Palkovič, ktorý ho priviedol k myšlienke slúžiť Bohu a blížnemu.  
–DD–