Púť do skalnej svätyne na Butkove

V skalnej Svätyni Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov sa púť k Panne Márii Kráľovnej a Matke milosrdenstva v sobotu 20. augusta začala modlitbou krížovej cesty.
Dominika Ľachká 23.08.2022
Púť do skalnej svätyne na Butkove

Košický arcibiskup Bernard Bober vyzval veriacich, ktorí prišli na púť na vrch Butkov, aby medzi sebou budovali mosty tak, ako ich stavala Panna Mária, keď prijala úlohu stať sa matkou Božieho Syna. Snímka: Ján Čechovský

Po nej si pútnici vypočuli mariánske piesne v podaní hudobnej skupiny Kysucký prameň. Rehoľné sestry Matky Božieho milosrdenstva z Krakova už tradične viedli hodinku Božieho milosrdenstva. Svätú omšu celebroval Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, spolu s Tomášom Galisom, žilinským biskupom.

V homílii sa približne 2 500 pútnikom prihovoril košický arcibiskup. Vyzval ich, aby stavali mosty tak, ako ich stavala Panna Mária, keď prijala úlohu stať sa matkou Božieho Syna. Svätú omšu sprevádzal spevácky zbor Adoremus spolu so sólistom Jaroslavom Dvorským a Hankou Servickou.