Púť na Butkov učí pokore

Na jarnú púť do skalnej svätyne Butkov, ktorá je jedným z najmladších pútnických miest na Slovensku, prišli tisícky pútnikov.
Peter Toman 20.05.2019
Púť na Butkov učí pokore

Časť pútnikov prišla na Butkov po krížovej ceste. / Snímka: Ján Čechovský


Termín jarnej púte do skalnej Svätyne Božieho milosrdenstva na druhej etáži kameňolomu Butkov nad Ladcami pripadol tento rok na 18. máj, presne na 99. výročie narodenia svätého Jána Pavla II., ktorý má v tomto areáli osobitný pamätník. Hlavný celebrant žilinský biskup Tomáš Galis venoval preto úvod homílie osobnej spomienke na tohto svätého muža. Pripomenul, že Ján Pavol II. bol skutočným pontifexom, teda staviteľom mostov nielen medzi Vatikánom a jednotlivými národmi, ale hlavne pri budovaní vzájomných medziľudských vzťahov.

Biskup Galis ďalej poznamenal, že Butkov nie je len nová pútnická destinácia. „Toto miesto je o veľkej pokore, o obeti. Akokoľvek prísť sem je námaha. A pokiaľ sa nebudeme ponáhľať a budeme tu chcieť zostať, pretože tu sme bližšie k Bohu, a je tu Božia Matka, možno aj my mnohé veci pochopíme a začneme žiť inakšie.“

V závere homílie žilinský biskup pripomenul, že celý máj je mariánskym mesiacom: „Nech Panna Mária, Matka milosrdenstva, pomáha všetkým nám kráčať cestami pokoja a bratstva, založenými na prijatí a odpustení, na úcte k druhým, láske k životu. Na láske, ktorá je ochotná obetovať seba. Nech teda naša Matka daruje našim rodinám a každému z nás požehnanie a radosť zo života. Nech Mária, zdroj všetkej útechy, prinesie pomoc a posilu aj tým, ktorí sú v skúškach.“

Slávnostnú atmosféru svätej omše dôstojne podfarbil hudobno-spevácky súbor The Gospel Family a zážitkom pre mnohých pútnikov nadlho zostanú aj známe mariánske piesne v interpretácii operného speváka Jaroslava Dvorského.