Púť v Obišovciach slávili s kardinálom Tomkom

Pannu Máriu Obišovskú si spolu s osemtisíc pútnikmi prišiel 7. októbra uctiť aj kardinál Jozef Tomko, ktorý bol hlavným celebrantom eucharistickej slávnosti v diecéznej svätyni.
Jaroslav Fabian 07.10.2018
Púť v Obišovciach slávili s kardinálom Tomkom

Kardinál Tomko na púti v Obišovciach / Snímka: Jaroslav Fabian

V homílii pripomenul, že veriaci prišli na obišovský Putnok so svojimi ťarchami, starosťami, potrebami duše i tela. „Októbrové pobožnosti sú aj dnes vhodnou príležitosťou pomodliť sa aspoň desiatok ruženca.

Pri spomienke na bolesti nášho Pána sa stlmia naše trápenia. Pánove radostné príbehy a povzbudenia nám dodajú odvahy; do srdca nám zostúpi mier a pokoj.

...Drahí bratia a sestry, nech sa na príhovor Božej Matky Obišovskej z tohto vršku – z Putnoka rozleje na všetkých prítomných, na celé Slovensko, na nepokojnú Európu, na tento náš rozbúrený svet Božie požehnanie, milosť a láska nášho milosrdného Pána Ježiša Krista,“ povedal kardinál Tomko, ktorý na záver liturgie odovzdal pútnikom apoštolské požehnanie pápeža Františka.

Púť v Obišovciach sa začala 6. októbra modlitbou korunky Božieho milosrdenstva, modlitbou večeradla a svätou omšou, ktorú slúžil košický pomocný biskup Marek Forgáč.