Pútnici na hore Zvir privítali kardinála Tomka

Na hore Zvir v Litmanovej sa 4. a 5. augusta v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie konala hlavná púť – archieparchiálna odpustová slávnosť. Bohatý duchovný program vyvrcholil v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
Ľubomír Petrík 05.08.2018
Pútnici na hore Zvir privítali kardinála Tomka

Homíliu predniesol kardinál Jozef Tomko, ktorý v súvislosti s postojom Lazárových sestier Marty a Márie z evanjelia povedal: „Ako Marta, aj my sa o potreby tela až príliš staráme. Venujeme im väčšinu svojho času, pozornosti a námahy. Tak strácame vnútornú rovnováhu. Ježiš nás vyzýva na rovnováhu a na správny postoj k životným potrebám. Len jedno je potrebné, nie mnoho vecí - nestratiť vnútorný pokoj a rozvahu. Nebehať za každým pozlátkom; nie všetko je zlato, čo sa blyští. Kristus nás jasne učí, že starosť o dušu má prednosť pred starosťou o telo.“

V kontexte proklamovaného evanjelia kardinál Tomko vyzdvihol postavenie ženy: „Akú krásnu úlohu má žena nielen v domácnosti, ale aj v spoločnosti. Ako matka, setra, pracovníčka, spolučlenka nech prináša do každého životného spoločenstva rodinné teplo, jemnosť, prirodzenú pozornosť najmä k trpiacim a núdznym – čiže vôbec to, čo Goethe nazval ,večne ženské´. Nazaretská dievčina, Panna Mária, Božia Matka a naša Matka – je pre nás najvyšším vzorom ženy, ktorá v sebe spája dobré vlastnosti Marty i Márie.“

Vladyka Babjak na konci slávnosti povedal, že „podstata našich slávností je to, aby sme tu nechali hriechy, aby sme tu očistili svoje duše, dostali odpustenie a prijali v Najsvätejšej sviatosti Krista do svojho srdca.“