Pútnici prišli do Úhornej i tento rok

Ako každý rok začiatkom augusta, aj teraz sa 8. a 9. augusta pri Kostole Panny Márie Snežnej v Úhornej konala odpustová slávnosť. Pre opatrenia, ktoré spôsobilo ochorenie COVID-19, bol však program čiastočne upravený.
Katolícke noviny 11.08.2020
Pútnici prišli do Úhornej i tento rok

Biskup Stanislav Stolárik povzbudil pútnikov, že každý, kto sa v životnom kríži utieka k nebeskej Matke, robí dobre a správne. / Snímka: Tadeáš Mikluš


Sobotňajší program sa začal vysluhovaním sviatosti zmierenia, aby všetci veriaci mohli pristúpiť k Oltárnej sviatosti. Slávnosť pokračovala svätou omšou počas fatimskej soboty, ktorú celebroval generálny vikár Miloš Gazdík. Podvečer, keď slnko zašlo za Volovské vrchy, sa veriaci v sprievode s Martinom Keruľom, správcom farnosti Smolník, pod ktorú spadá aj Úhorná, vybrali na modlitbu krížovej cesty.

Na nedeľnej rannej svätej omši v nemeckom jazyku, ktorú slávil Róbert Tokár, sa zúčastnili prevažne obyvatelia priľahlých obcí hovoriaci mantáckym nárečím (na miestne pomery upravená reč nemeckých kolonistov).

Odpustová slávnosť vyvrcholila svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Stanislav Stolárik. „Panna Mária bola pri Ježišovom kríži a chce byť aj pri našom životnom kríži. Keď našu dušu zviera bolesť alebo prežívame náročné chvíle, radi sa utiekame k Božej Matke. To si zachovajme, pretože ona chce byť pri každom životnom kríži a chce nám vyprosiť pomoc,“ uviedol v homílii biskup Stolárik.

(Kamila Takáčová, Alexandra Takáčová)