Putovali do adventného mestečka

Advent sa v Nitre začal sprievodom svetla z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie s požehnaním biskupa Viliama Judáka.
Tibor Ujlacký 29.11.2022
Putovali do adventného mestečka

Nitriansky biskup Viliam Judák na začiatku Adventného obdobia požehnal adventný veniec i sviece. Snímka: Martin Havran

K adventnému vencu pri soche sv. Jána Pavla II. na nádvorí Nitrianskeho hradu prišlo množstvo pútnikov s kahancami, svietnikmi a lampášmi. Nitriansky biskup Viliam Judák požehnal adventný veniec a sviece.

Potom sa sprievod svetla vybral na Svätoplukovo námestie do adventného mestečka. Biskup Viliam Judák sa vo svojom príhovore zameral na skutočný zmysel a význam Adventného obdobia, počas ktorého sa celý kresťanský svet pripravuje na oslavu Vianoc – sviatkov narodenia Ježiša Krista.

Spomenul aj zážitok svätej Matky Terezy, ktorá počas návštevy Nitry vzbudila u istého bezdomovca svetlo nádeje. „To je aj naša úloha, aby sme nielen fyzicky, ale i duchovne zapaľovali svetlo v iných a aj v neľahkých časoch dávali všetkým nádej, že Boh nás miluje a že nás pozýva, aby sme konali podobne,“ uviedol na začiatku tohtoročného Adventu nitriansky biskup.