Putovali k Panne Márii Kráľovnej

Do skalnej svätyne na Butkove 21. augusta prišli pútnici z rôznych regiónov Slovenska spoločne osláviť sviatok Panny Márie Kráľovnej, Matky milosrdenstva. Za účasti žilinského biskupa Tomáša Galisa slávnostnú svätú omšu celebroval košický eparcha, arcibiskup Cyril Vasiľ.
Peter Toman 24.08.2021
Putovali k Panne Márii Kráľovnej

Púť na Butkove vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Cyril Vasiľ. Bohoslužbu spolu s ním slávil aj biskup Tomáš Galis a ďalší kňazi. Snímka: Ján Čechovský

„Ako gréckokatolícky biskup si veľmi cením, že môžem sláviť sviatok Panny Márie Kráľovnej tu v skalnej svätyni,“ pripomenul hlavný celebrant. „Veď mariánska úcta je jedným z mnohých spojív jednoty medzi Východom a Západom. Je prejavom hlbokej viery. A je spájajúcim článkom aj vo vzťahu k tým východným bratom, ktorí ešte nezdieľajú s nami celkom pohľad na jednotu Katolíckej cirkvi.“

Arcibiskup Cyril Vasiľ venoval osobitnú pozornosť otázkam rodiny: „Nechať zažiariť krásu rodinného života v jeho plnom jase je dnes potrebné viac ako inokedy, keď sa nad rodinou, nad jej stabilitou, príťažlivosťou, zmyslom, ba aj samotnou definíciou sťahujú tmavé chmáry pochybností, búrok i pokusov cielených transformácií.

Preto posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Františka Amoris laetitia všetkým dôrazne pripomína nevyhnutnosť koordinovanej súčinnosti všetkých pri podpore stability rodiny.“

Súčasťou pobožnosti na Butkove bola aj pobožnosť krížovej cesty za obnovu rodín, modlitba korunky Božieho milosrdenstva, ale aj scénické oratórium Proglas, v ktorom sa predstavili Sisa Sklovská, Dušan Jarjabek, Otokar Klein, ako aj miešaný zbor pod vedením dirigenta Adriana Kokoša.

Výnimočným prekvapením pre pútnikov bola premiéra novej verzie piesne Ave, Mária, ktorú v latinčine zaspieval Jožo Ráž. O dôstojný hudobno-spevácky sprievod svätej omše sa postaral operný spevák Gustáv Beláček a súbor The Gospel Family.

V závere ladčiansky dekan Jozef Petráš vyzval účastníkov púte, aby stáli pri sebe v dobrom i zlom, v zdraví aj chorobe, v šťastí i v nešťastí. „To dokážeme len vtedy, keď sa budeme spoločne modliť.“

Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch, v areáli ktorej sa skalná svätyňa nachádza, podčiarkol: „Žijeme v dobe, ktorá akosi vytesňuje duchovno z našich životov. Verím, že aj z tohto stretnutia si odnesieme kus duchovna. Z vrchu milosrdenstva si odnesieme do našich rodín to, že budeme milosrdní, že budeme dobrí k sebe navzájom.“