Putovali na obišovský vŕšok

V prvý októbrový víkend sa v Obišovciach konala púť Košickej arcidiecézy ku cti Panny Márie Ružencovej. 
Jaroslav Fabian 04.10.2022
Putovali na obišovský vŕšok

Veriaci prišli poďakovať Panne Márii Ružencovej na arcidiecéznej púti. Snímka: Jaroslav Fabian

Nedeľa sa začala ranným ružencom svetla, po ktorom nasledovala farská svätá omša s Michalom Harakaľom, rektorom miestnej diecéznej svätyne. Ďalšia svätá omša bola obetovaná za rodiny a rozpadnuté manželstvá.

Vyvrcholením tohtoročného putovania na obišovský vŕšok Putnok bola eucharistická pobožnosť s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom.

Slávnostným kazateľom bol Jozef Jarab zo Spišskej diecézy: „Dnes si na tomto mieste každý z nás uvedomuje, že sme tu ako výsledok viery a životného štýlu našich rodičov a generácií pred nami.“ Naše pútnické kroky sú zasa zárukou, že „ani tí po nás nezblúdia a nezídu z tejto cesty“.

Božie slovo, Eucharistia, sviatostný život, modlitba či dobré skutky sú „dopravnou mapou“ na našej ceste viery, vďaka ktorej budeme pomáhať aj všetkým okolo nás.

Pred záverečným požehnaním farár Michal Harakaľ ešte poďakoval účastníkom za obetu a podporu v duchovnej i materiálnej oblasti. Pútnický areál v Obišovciach totiž prebieha obnovou, ktorá bude pokračovať výstavbou nového vonkajšieho oltára – počas slávnosti preň arcibiskup Bober požehnal nový zvon.