Rád premonštrátov bude oslavovať jubileum

Počas celého nasledujúceho roka si budú premonštráti a premonštrátky naprieč svetom pripomínať 900. jubileum jedinečnej chvíle, keď svätý Norbert spolu so svojimi druhmi zložil rehoľné sľuby vo francúzskom mestečku Prémontré.
Jozef Vaško 03.11.2020
Rád premonštrátov bude oslavovať jubileum

Jasovské opátstvo sa teší na oslavy jubilea. Snímka: archív opátstva Jasov

Jasovské opátstvo ako jediné premonštrátske opátstvo na Slovensku sa chce o túto radosť deliť so širokým okruhom ľudí. Preto okrem duchovného programu čaká na všetkých, ktorí sa rozhodnú svojou účasťou podporiť tieto významné oslavy, i bohatý kultúrny program.

V súvislosti s jubileom Apoštolská penitenciária udelila veriacim možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci, a to od Prvej adventnej nedele 2020 do sviatku Krstu Krista Pána 9. januára 2022.

Podmienkou je návšteva chrámu, ktorý patrí reholi premonštrátov alebo je v správe rehole premonštrátov, sviatosť zmierenia, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Od 17. decembra bude vo Východoslovenskej galérii v Košiciach výstava s názvom Umením a slovom, ktorá mapuje umeleckú zbierku jasovského opátstva. Výstavu si bude možné pozrieť do marca 2021.

V máji 2021 premonštráti pozývajú na púť veriacich Rožňavskej diecézy, ktorú bude viesť rožňavský biskup Stanislav Stolárik.

O mesiac neskôr pozývajú všetkých na slávnosť svätého Norberta spojenú s kultúrnym programom. V rovnakom mesiaci sa uskutoční aj odpustová slávnosť ku cti svätého Jána Krstiteľa a oslava jubilea spolu so spolubratmi a spolusestrami z Československej cirkárie.

V mesiaci júl sa uskutoční púť tradičných veriacich. V tomto mesiaci si Cirkev spomína na svätého Norberta podľa liturgického kalendára platného do roku 1969.

V mesiaci september si pripomíname výročie posvätenia opátskeho chrámu. V tomto mesiaci taktiež privítajú v Jasove maďarsky hovoriacich veriacich.

Október je pre premonštrátov mesiacom blahoslaveného Karola Habsburského, ktorého ostatky opátsky chrám uchováva. Premonštráti preto pozývajú na púť politikov a tiež na púť nemecky hovoriacich veriacich.

Poslednou púťou je púť gréckokatolíkov pod vedením apoštolského administrátora Košickej eparchie Cyrila Vasiľa v mesiaci november.

Na Vianoce 2021 pripadá samotné jubileum. Pri polnočnej svätej omši bude opát Ambróz Martin Štrbák spolu s bratmi premonštrátmi ďakovať nášmu Pánovi za to, že počas stáročí požehnáva dielo sv. Norberta, a zároveň budú spoločne prosiť o požehnanie do ďalších rokov.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.opatstvojasov.sk.