Ranné chvály a vešpery

Katolícke noviny 29.09.2021
Ranné chvály a vešpery

Maľba zobrazujúca svätého Michala, archanjela, vznikla v 19. storočí a nachádza sa v Kostole sv. Petra v izraelskej Jaffe. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Ranné chvály

Tebe, Kriste, odblesk Otca,

život, sila našich sŕdc,

pred anjelmi chceme zmôcť sa

spievať hymny z plných pľúc;

v duši vrúcna pieseň zroď sa,

všetky srdcia rozozvuč.

 

Chválime ťa s archanjelmi

piesňou chvály za rána;

svätý Michal žiari veľmi:

vernosť, služba oddaná;

on, bojovník Boží čelný,

zvrhol zlého satana.

 

Kriste, chráň nás bez poškvŕn tela;

nech ten vodca najlepší

vzdiali od nás nepriateľa,

aby človek nezhrešil.

Nech sa srdcia rozveselia,

keď nás v raji potešíš.

 

„Sláva“ Otcu zaspievajme

vrúcne hlasom úprimným,

Krista, Pána, v úcte majme,

Tešiteľa chváľme s ním;

Trojjediný, pamätajme,

je vždy večný, predivný.

Amen.

 

Vešpery

Anjela mieru Michala nám, Kriste,

do nášho chrámu pošli, nech sa iste

príchodom jeho častým hojne množí

v nás poklad Boží.

 

Nech mocný anjel Gabriel zaženie

zvodného diabla. Jeho pokušenie,

nech navštevuje často naše chrámy

a nech nás chráni.

 

Nech z neba príde lekár našej spásy

Rafael anjel, pomoc v bôľoch našich;

nech uzdravuje chorých, riadi cestu

k Božiemu mestu.

 

Anjeli v tebe, Kriste, krásu majú,

nech sú nám blízko, nech nám pomáhajú,

aby sme s nimi mohli spievať zjavne

Trojici slávnej.

Amen.

 

Modlitby sú z Liturgie hodín na posvätenie času. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009