Redemptoristi majú nové vedenie

Tretia riadna provinciálna kapitula Provincie Bratislava - Praha Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov si v stredu 11. januára v Badíne zvolila nové vedenie.
Katolícke noviny 13.01.2023
Redemptoristi majú nové vedenie

Nový provinciál redemptoristov Jozef Mihok. Snímka: archív mediálneho tímu redemptoristov

Provinciálom redemptoristov na najbližšie štyri roky bude páter Jozef Mihok, CSsR.

Za vikára nového provinciála rehole Jozefa Mihoka zvolili pátra Františka Boldyho.

Po voľbe vo štvrtok 12. januára oboch vo funkcii oficiálne potvrdil generálny predstavený Rogério Gomes. 

Na aktuálnej provinciálnej kapitule sa zúčastnilo 41 členov rehole z desiatich komunít pôsobiacich na Slovensku, v Česku a Litve, viceprovinciál Viceprovincie Michalovce, ako aj zástupcovia laikov spojených s misijnou činnosťou rehole.

Eva Güttlerová, mediálny tím redemptoristov