Rehoľné spoločenstvá v Kežmarku si obnovili svoje zasvätenie

V kežmarskej Bazilike Svätého kríža si na sviatok Obetovania Pána 2. februára obnovili svoje zasvätenie členovia rehoľných spoločenstiev, ktorí žijú a pôsobia na území tejto farnosti. Slávnostnú svätú omšu slávil kežmarský farár František Trstenský.

František Trstenský 03.02.2023
Rehoľné spoločenstvá v Kežmarku si obnovili svoje zasvätenie

V súčasnosti v Kežmarku pôsobia tri ženské rehole. Snímka: archív farnosti Kežmarok

Na slávnosti sa zúčastnilo aj množstvo laických veriacich.

Kežmarský farár František Trstenský v príhovore vyzval rodičov, aby dôverovali Bohu a nekládli prekážky deťom, keď ich Pán volá do zasväteného života.

Osobitným spôsobom sa obrátil na prítomné rehoľné sestry.

Poďakoval im za prácu a svedectvo zasväteného života v kežmarskej farnosti.

„Milé sestry, ako prorokyňa Anna z dnešného evanjeliového úryvku aj vy objímte Krista, ktorý vás povolal, a svojím životom oslavujte Boha,“ povzbudil rehoľníčky dekan Trstenský.

Po homílii sestry pred oltárom so zažatými sviecami v rukách spoločne predniesli modlitbu obnovenia rehoľných sľubov.

Na záver svätej omše ako prejav vďačnosti dostala každá sestra bielu ružu.

V súčasnosti v Kežmarku pôsobia tri ženské rehole: satmárky, tešiteľky a redemptoristky. Každá z reholí má špecifickú charizmu.

Satmárky pomáhajú najmä v školskom vyučovaní náboženstva a vo farskej katechéze.

Tešiteľky sa venujú službe starým a chorým.

Redemptoristky v klauzúre v kláštore, ktorý stojí nad mestom, sprevádzajú veriacich svojimi modlitbami a obetami.