Rehoľníci a rehoľníčky slávili svoj deň

Sviatok Obetovania Pána je každoročne i Dňom zasväteného života. Tento rok už po dvadsiaty štvrtý raz. V slovenských diecézach si ho pripomenuli slávnostnými svätými omšami, na ktorých si zasvätené osoby obnovili rehoľné sľuby. Vo viacerých diecézach si pozreli i dokumentárny film k 70. výročiu „barbarskej noci“. 
Katolícke noviny 03.02.2020
Rehoľníci a rehoľníčky slávili svoj deň

V trnavskej katedrále koncelebrovali s arcibiskupom Ján Oroschom (v strede) svätú omšu i noví generálni vikári Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko (vpravo) a kanonik Róbert Kiss (vľavo). Snímka: Dušan Kolenčík

TRNAVA: Na pozvanie arcibiskupa Jána Oroscha a predstavených rehoľných spoločenstiev v Trnavskej arcidiecéze sa zasvätení zišli v sobotu 1. februára  v trnavskej katedrále. Svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom koncelebrovali Peter Šimko a kanonik Róbert Kiss. Práve títo dvaja kňazi Trnavskej arcibiskupskej kúrie sa 1. februára stali novými generálnymi vikármi Trnavskej arcidiecézy.

Povolanie k zasvätenému životu nie je súkromným rozhodnutím jednotlivca. Je to Boží dar, pred prijatím ktorého spolupracovalo mnoho veriacich s jednotlivcom, ktorý sa nakoniec zasvätil Bohu. Na tento ekleziologický rozmer povolania upozornil rehoľné a zasvätené osoby v katedrále nový generálny vikár Peter Šimko, ktorý sa im prihovoril v homílii. 

Text a snímka: Dušan Kolenčík

NITRA: Rehoľníci a rehoľníčky pôsobiaci na území Nitrianskeho biskupstva ďakovali za dar svojho povolania 1. februára na svätej omši v Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval diecézny biskup Viliam Judák spolu s rehoľnými predstavenými a kňazmi. Biskup v svojom príhovore poďakoval za ich službu v školách, zdravotníckych, sociálnych a iných zariadeniach.

„Povolanie je ako Božia pečať, ktorú vtlačil Boh do nášho srdca. Povolanie si vyžaduje vedomie, že sme poslaní. Zasvätený život nie je sám pre seba. Je ohlasovaním Božieho kráľovstva." Program pokračoval v aule Kňazského seminára sv. Gorazda. Projekciu dokumentárneho filmu k 70. výročiu „barbarskej noci“ obohatila prednáška Jána Štefanca SVD so záverečnou diskusiou na aktuálne témy súvisiace s prežívaním života v rehoľnom povolaní. 

Text a snímka: Tibor Ujlacký

ŽILINA: Katolícky dom v Žiline, ktorý si pamätá pokus o likvidáciu reholí v päťdesiatych rokoch, bol miestom, na ktoré pozval žilinský biskup Tomáš Galis v sobotu 1. februára zasvätených pôsobiacich v Žilinskej diecéze.

„Zasvätení sú tí, ktorí boli zasiahnutí dobrou zvesťou a dali všetko Bohu, odovzdali svoj život Bohu a ktorých základnou motiváciou a cieľom je Ježiš Kristus,“ zhrnul biskup Galis. Po svätej omši a eucharistickej adorácii fr. Benedikt Hajas OP predstavil tému Slovo ako dar.

Text a snímka: Františka Čačková OSF

BANSKÁ BYSTRICA: Zasvätení na území Banskobystrickej diecézy sa stretli 1. februára v Bazilike Návštevy Panny Márie na Starých Horách. Svätej omši predsedal diecézny biskup Marián Chovanec. V svojej homílii povzbudil zasvätených ku každodennému prehlbovaniu a obnovovaniu si svojho zasvätenia, ktoré má zasväteného upriamovať na večnosť.

Ako dôležitú vec odporučil čnosť zbožnosti, ktorú má tvoriť modlitba a prehlbovanie sa v múdrosti. Súčasťou spoločného programu bola modlitba posvätného ruženca, eucharistická adorácia a premietnutie dokumentu k 70. výročiu akcie K a R. Na území Banskobystrickej diecézy v súčasnosti pôsobí 250 zasvätených - 180 rehoľníčok a 70 rehoľníkov.   

Text: Peter Lupták/ Snímka: Miloš Viktorín OCD

SPIŠ: V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa 1. februára stretlo vyše 150 zasvätených osôb so spišským diecéznym biskupom Štefanom Sečkom. Program sa začal spoločnou svätou omšou, počas ktorej si zasvätení obnovili svoje sľuby. V homílii otec biskup pripomenul dôležitosť svedectva zasvätených v dnešnom svete.
Ťažiskom druhej časti programu, po premietnutí krátkeho dokumentárneho filmu, bola prednáška Branislava Dada SJ, ktorý poukázal na dôležitosť radostného prežívania života u zasvätených osôb.

Text: Patrik Taraj/ Snímka: Ján Zavacký

ROŽŇAVA: Prvého februára slávili zasvätení z Rožňavskej diecézy Deň zasväteného života s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom v Lučenci, vo farnosti Krista Kráľa, ktorú spravujú kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Program sa začal pobožnosťou fatimskej soboty a po nej nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval otec biskup s prítomnými kňazmi rehoľníkmi a viacerými diecéznymi kňazmi.

V homílii otec biskup zdôraznil, že Ježiš si povoláva do zasväteného života ľudí, aby boli s ním. Každý povolaný má najskôr žiť v tesnej blízkosti s tým, ktorý ho povolal, a až od tohto sa odvíja jeho poslanie, služba. Ako vzory ponúkol osoby z evanjelia – Simeona a Annu, ale aj Máriu a Jozefa, od ktorých je možné učiť sa, ako byť s Ježišom. 
Súčasťou programu bola aj prednáška Jána Dolného OSB na tému Eucharistia a život zasvätených a dokument k 70. výročiu likvidácie kláštorov. 

Text: Mária Gostíková DKL/ Snímka: Ervín Jakubec

KOŠICE: V Košickej arcidiecéze sa vyše dvesto rehoľníkov, rehoľníčok, členov sekulárnych inštitútov, zasvätených panien či členov spoločnosti apoštolského života stretlo v sobotu 1. februára v dominikánskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Svätú omšu slávili s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom a jeho pomocným biskupom Markom Forgáčom. V homílii hovoril arcibiskup Bober o vernosti povolaniu: „Ak má byť raz nejaká rehoľná sestra alebo brat zasvätená či zasvätený, vyhlásený za svätého, neskúma sa jeho stupeň služby alebo zaradenie, ale pozerá sa predovšetkým na jeho vernosť nasledovaniu Krista. Vo všetkých stavoch a formách povolaní Boh ponúka vždy svoju pomoc.“ 

Po svätej omši nasledovalo stretnutie v Dominikánskom centre Veritas. Formačnú časť stretnutia otvoril pomocný biskup Marek Forgáč prednáškou na tému Zasvätený život a vzťahový charakter človeka. Po nej vystúpili so svedectvami samotní rehoľníci -  Klára Bakaľová DKL a Dominik Roman Letz OP. Páter Letz hovoril o neobyčajnom živote Mikuláša Lexmanna: „Vtedy, keď sa nám darí ako rehoľníkom, kňazom, tak je to ľahšie byť verný povolaniu, ale oveľa ťažšie je to, keď sa ocitnete sami v neslobode, prenasledovaní - a on práve obstál aj v tej veľkej skúške.“
Text a snímka: Jaroslav Fabian